Facebook
Twitter
Instagram
Bize Yazın
Duyurular
TMMOB MİMARLAR ODASI FERDİ KAZA SİGORTASI HK.
  04 Ocak 2021

Mimarlar Odası 2011 yılından itibaren meslektaşlarımızın ani ve beklenmedik kaza durumlarında uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına almak üzere üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden “Ferdi Kaza Sigortası” sunmaktadır. Aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olan sigorta teminatları; yaşam kaybı durumunda 50.000TL, sürekli sakatlık halinde 50.000TL ve tedavi masrafları karşılığında 5.000TL limitler dâhilinde kapsam altına alınmaktadır. Bilgilerinize