Facebook
Twitter
Instagram
Bize Yazın
Üyelik
Ödenti ve Harçlar
1 Ocak 2020– 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

İlk kayıt ödentisi100 TL
Yıllık üyelik ödentisi (32.5-TL x 12)390 TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi3000 TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi3000 TL
SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) yıllık ücreti900 TL
Kimlik Kartı yenileme ücreti50 TL
Üye tanıtım belgeleri50 TL
SM/SMB Mühürü ücreti125 TL
Şantiye şefliği belgesi ücreti 100 TL
Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti100 TL