Facebook
Twitter
Instagram
Bize Yazın
Üyelik
Büro Tescil Yenileme Ve İlk Başvuru
“İsme Büro Açma ve Yenileme” İçin Gerekli Evraklar
• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
• E-vergi Dairesinden alınan güncel tarihli mükellefiyet belgesi 
• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
•E-Devlet SGK dökümü 

• 5000- TL Büro Tescil  Ücreti 
• 600- TL Mühür Bedeli (Tescil için ilk başvuruda)
• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 1500 TL.)

“Şirket Olarak Büro Açma ve Yenileme” İçin Gerekli Evraklar
• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
• E-vergi Dairesinden alınan güncel tarihli mükellefiyet belgesi 
• Yevmiye Defterinin 2024 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi (E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır)
• Ticaret Sicil Gazetesi  (Konu, amaç yazan kuruluş gazetesi)
•Şirket ortakları içerisinde TMMOB üyesi var ise (inşaat mühendisi makine mühendisi vb) ilgili ortakların TMMOB üyesi olduklarına dair bir belge
•E-devlet ten alınan tüm tescil hizmet dökümü

*Hisse oranlarında değişiklik olması halinde Ana Sözleşme tadil metni fotokopisi
• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)

• 5000 – TL Büro Tescil Ücreti
• 600 - TL Mühür Bedeli (Tescil için ilk başvuruda)
• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 1500 TL.)​ 

Şirket Ortağı Olarak Tescil Yapılırken Eşit Hisse Dağılımı Kabul Edilen Odalar:

  • Mimarlar Odası
  • İç Mimarlar Odası
  • Peyzaj Mimarları Odası
  • Şehir Plancıları Odası
  • İnşaat Mühendisleri Odası
  • Elektrik Mühendisleri Odası
  • Makina Mühendisleri Odası
  • Harita Mühendisleri Odası
  • Jeoloji Mühendisleri Odası
  • Jeofizik Mühendisleri Odası