Facebook
Twitter
Instagram
Bize Yazın
Basında Biz
MİMARLAR ODASI MECLİS'TE
  28 Şubat 2022

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Murtaza ER ve yönetim kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çıkarma yaptı. Şube yönetimi tarafından hazırlanan “Mimarlık Mesleği Sorunlarına Çözüm Önerileri” önergesi AKP Grup Başkan Vekili Mustafa ELİTAŞ, CHP milletvekili Çetin ARIK, İYİ Parti milletvekili Dursun ATAŞ’a takdim edildi. MHP grubu adına milletvekilleri İsmail ÖZDEMİR ve Baki ERSOY’un danışmanlarına verilen önergede özellikle serbest çalışan mimarların sorunlarına karşı yönetmelik ve kanun maddeleri ile çözüm önerileri sunuldu.

Önerge hakkında konuşan Şube Başkanı Murtaza ER: “ Mesleğimizin gün geçtikçe artan sorunlarına karşı ilgili kanun ve yönetmeliklerde çalışma düzenledik. Önerge haline getirdiğimiz metni tüm partilerin Kayseri vekillerine sunduk. Önergemizin mecliste gündeme getirilmesi talebinde bulunduk. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sorunlar özellikle serbest çalışan ve ücretli çalışan mimarlarımız adına mesleğimizin doğru şartlarda yapılamamasına zemin hazırladı. Kentlerimizin geleceğini inşa etmesini beklediğimiz mimarlarımız ne yazık ki maddi anlamda zor dönemler geçirmektedir. Bu şartlarda mimarlarımızdan kentlerimizin geleceği adına nitelikli yapı üretimini beklememiz pek mümkün görünmüyor. Hazırladığımız önergede özellikle serbest çalışan mimarlarımızın proje bedellerinde minimum “en az bedel” tarifesinin kontrol edilmesini talep ettik. Şantiye şefliği sigorta denetimi, ücretli çalışanların SGK denetimi konularında önerilerde bulunduk.      

Meclis dilekçe komisyonu üyesi Kırşehir milletvekili Sayın Mustafa KENDİRLİ Beye metnimizi dilekçe şeklinde sunduk. Mesleğimiz adına büyük millet meclisimizden çalışmalar bekliyoruz. Konuyu önümüzdeki ay yapacağımız danışma kurulumuzda üyelerimize detaylı biçimde sunacağız. Önergenin hazırlanmasında emeği geçen yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum.” dedi.