Facebook
Twitter
Instagram
Bize Yazın
Basında Biz
İMAR YÖNETMELİĞİ TOPLANTISI
  10 Şubat 2022

                  Mimarlar odası Kayseri şubesi Büyükşehir belediyesinin önümüzdeki aylardaki çıkarmayı planladığı imar yönetmeliği için üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi. Üyelerinin yönetmeliklerde yaşadıkları sorunlara çözüm önerilerinin alındığı toplantıdan çıkan sonuçlar Büyükşehir belediyesine bildirilecek. Toplantıda konuşan şube başkanı Murtaza Er “Bilindiği gibi 2017 yılında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği yayınlandıktan sonra bakanlık belediyelere yönetmeliğin değiştirilebilir maddeleri ile kendi yönetmeliklerini  oluşturma yetkisi verdi. Büyükşehir belediyesi de “Kayseri Büyükşehir İmar Yönetmeliği” ni oluşturma çalışmalarına başladı. İmar yönetmeliğinden doğrudan etkilenen meslek grubu olarak biz de bugün üyelerimiz ile bu toplantıyı gerçekleştirmeyi uygun gördük. Buradan çıkan sonuçları belediyeye ileteceğiz. Bakanlığın ve Belediyelerin bu tip yönetmelik süreçlerinde mimarlar odası ve diğer paydaşlardan görüş almasını çok önemsiyorum. Çünkü uygulama süreçlerinde de bulundukları için yönetmeliklerin aksayan kısımlarına hakim olan kişiler meslektaşlarımızdır. Bu toplantıdan çıkacak sonuçları büyükşehir belediyesine iletip yönetmelik sürecinin takipçisi olacağımızı belirtmek isterim. Toplantımıza katılıp katkı sunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederim.” Dedi.