Facebook
Twitter
Instagram
Bize Yazın
Üyelik
Büro Tescil Belgesi Yenileme Ve İlk Başvuru
“İsme Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar
• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
• Serbest Meslek Defterinin 2022 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi (E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır))
• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
•E-Devlet SGK dökümü 

• 1100- TL Büro Tescil  Ücreti 
• 150 - TL Mühür Bedeli (Tescil için ilk başvuruda)
• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 480 TL.)

“Şirket Olarak Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar
• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
• Yevmiye Defterinin 2022 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi (E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır)
• Ticaret Sicil Gazetesi  (Konu, amaç yazan kuruluş gazetesi)
• Güncel tarihli Hisse Oranını Gösteren Yazı (Ticaret Odasından alınan güncel belge)
•Şirket ortakları içerisinde TMMOB üyesi var ise (inşaat mühendisi makine mühendisi vb) ilgili ortakların TMMOB üyesi olduklarına dair bir belge
•E-devlet ten alınan tüm tescil hizmet dökümü

*Hisse oranlarında değişiklik olması halinde Ana Sözleşme tadil metni fotokopisi
• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)

• 1100 – TL Büro Tescil Ücreti
• 150 - TL Mühür Bedeli (Tescil için ilk başvuruda)
• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 480 TL.)​

Şirket Ortağı Olarak Tescil Yapılırken Eşit Hisse Dağılımı Kabul Edilen Odalar:

  • Mimarlar Odası
  • İç Mimarlar Odası
  • Peyzaj Mimarları Odası
  • Şehir Plancıları Odası
  • İnşaat Mühendisleri Odası
  • Elektrik Mühendisleri Odası
  • Makina Mühendisleri Odası
  • Harita Mühendisleri Odası
  • Jeoloji Mühendisleri Odası
  • Jeofizik Mühendisleri Odası