Facebook
Twitter
Instagram
Bize Yazın
Duyurular
Aidat borçlarının yapılandırılması hakkında
  21 Haziran 2021
Sn. Üyemiz,
  “7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’’ hükmü uyarınca ve Merkez Yönetim Kurulu’nun 16.06.2021 tarih ve 47/16 no.lu toplantısında alınan karar ile anılan Kanun hükmü uyarınca Mimarlar Odası üyelerinin aidat borçlarının yapılandırılmasına karar verilmiştir.
Buna göre aidat borçlarını yapılandırmak isteyen üyelerimiz, bağlı bulundukları Mimarlar Odası Şubelerinden ve/veya Mimarlar Odası web sitesi üzerinden temin edebilecekleri dilekçe örneği ile başvurarak aidat borçlarının yapılandırılmasını talep edebilirler.
Kanunun sağladığı bu ödeme kolaylığından faydalanmak isteyen üyelerimizin 31.08.2021 tarihine kadar başvurmaları ve birikmiş aidat borç asıllarını en geç 30.09.2021 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. 
Konuya dair detaylı bilgi, yapılandırma sonrası borç asılları ve taksitlendirme bilgisine dair şubemiz ile iletişime geçebilirsiniz.