Facebook
Twitter
Instagram
Bize Yazın
Duyurular
2022-2 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
  01 Temmuz 2022

21 Haziran 2022 Tarihli 31873 Sayılı Resmi Gazete'de ; Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220621-4.htm adresinden ulaşılabilmektedir.