Facebook
Twitter
Instagram
Bize Yazın
Duyurular
2021 YILI ÖDENTİ VE HARÇLARI BELİRLENDİ
  04 Ocak 2021

2021 YILI ÖDENTİ VE HARÇLARI BELİRLENDİ

Değerli Meslektaşımız, Merkez Yönetim Kurulunun 4 Aralık 2020 tarihli 47/7 sayılı kararına istinaden 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları ,

• İlk kayıt ödentisi 100,- TL

• Yıllık üyelik ödentisi (12 x 32,5-TL) 390,- TL

• Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 3.600,- TL

• Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 3.600,- TL

• Büro Tescil Belgesi ücret 900,- TL

• SM / SMB mühürü ücreti 125,- TL

• Kimlik kartı yenileme ücreti 50,- TL

• Üye tanıtım belgesi ücreti 50,- TL

• Şantiye şefliği belgesi ücreti 100,- TL

• Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 100,- TL

•Mimari Proje onay ücreti 300,-TL

olarak belirlenmiştir. Geçmiş yıllara ait aidat borçları ise 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

 

Ayrıca Mimarlar Odası’nın, üyelerine sunduğu ‘’Ferdi Kaza Sigortası’’ndan 2021 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için aidatlarını yılın başında yatırmaları gerekmektedir. Sigorta aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır. Bilgilerinize