‘YARGI KARARLARIYLA İPTAL EDİLEN MÜELLİF İMZASI YER ALMAYAN YAPI RUHSAT FORMLARI YENİDEN DÜZENLENDİ’
11 Mart 2020

‘Yargı Kararlarıyla İptal Edilen Müellif İmzası Yer Almayan Yapı Ruhsat Formları Yeniden Düzenlendi’
11 Mart 2020 tarihli 31065 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e ve eklerine'
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-11 adresinden ulaşabilirsiniz.Bizi Takip Edin

Günün Haberler