Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ
17 Temmuz 2019

Sayın Üyemiz,
17 Temmuz 2019 Çarşamba günü Resmî Gazetede yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ'e http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190717-6.htm
adresinden ulaşabilirsiniz.Bilgilerinize..Bizi Takip Edin

Günün Haberler