PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
31 Ekim 2018

'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' 27.10.2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelikte Ruhsat ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinin formları yenilendi.Yeniliğe istinaden 'şantiye şefi ve proje müelliflerinin' yapı kullanma izin belgesinde imza haneleri bulunurken;ruhsatta ise sadece kişilerin bilgileri bulunup imza haneleri kaldırılmıştır.Yapılan değişikliklere ve yönetmelik eklerine 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181027.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181027.htm
adresinden ulaşabilirsiniz.Bilgilerinize..

ETİKETLER
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181027.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181027.htm


Bizi Takip Edin

Günün Haberler