2021 YILI BÜRO TESCİL KAYIT ŞARTLARI

“İsme Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar
• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
• Serbest Meslek Defterinin 2021 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi (E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır))
• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)

•E-Devlet SGK dökümü 

• 900- TL Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti 
• 125 - TL Mühür Bedeli 
• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 390 TL.)

“Şirket Olarak Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar
• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
• Yevmiye Defterinin 2021 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi (E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır)
• Ticaret Sicil Gazetesi  (Konu, amaç yazan kuruluş gazetesi)
• Güncel tarihli Hisse Oranını Gösteren Yazı (Ticaret Odasından alınan güncel belge)

•Şirket ortakları içerisinde TMMOB üyesi var ise (inşaat mühendisi makine mühendisi vb) ilgili ortakların TMMOB üyesi olduklarına dair bir belge

•E-devlet ten alınan tüm tescil hizmet dökümü

(Mimarın hisse oranı ortakların sayısı ve mesleklerine göre değişmektedir. Hisse oranı ile ilgili Şubeden bilgi alınabilir)

*Hisse oranlarında değişiklik olması halinde Ana Sözleşme tadil metni fotokopisi
• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
• 900 – TL Büro Tescil
• 125 - TL Mühür Bedeli (Tescil için ilk başvuruda)
• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 390 TL.)​

ŞİRKET ORTAĞI OLARAK TESCİL YAPILIRKEN EŞİT HİSSE DAĞILIMI KABUL EDİLEN ODALAR:

  1. MİMARLAR ODASI
  2. İÇ MİMARLAR ODASI
  3. PEYZAJ MİMARLARI ODASI
  4. ŞEHİR PLANCILARI ODASI
  5. İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
  6. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
  7. MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
  8. HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI
  9. JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
  10. JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI


Bizi Takip Edin

Günün Haberler