MESLEKİ DENETİMİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI

MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgelerle ifade eder. Tasarladığı binanın eksiksiz ve kusursuz uygulanmasını sağlamak için çizili olarak oluşturduğu belgelerin yanısıra yazılı belgelerle de bunu destekler. Bu çizili ve yazılı belgeler MİMAR'ın tasarımını ifade etme araçlarıdır.

MİMAR tarafından kullanılan bu araçların aynı norm ve standartlarda olması, hem mimardan hizmet bekleyenlerin onu daha kolay kavramalarına ve ortaya koyduğu tasarımı daha iyi algılamalarına ve dolayısıyla mimara karşı yükümlülüklerinde doğru olarak yerine getirmelerine olanak sağlar, hem de mimarın bu hizmetlerine onay verenlerin işlerini kolaylaştırır ve mimarlar arasında dilbirliğini sağlar.

MİMAR'ın hizmetlerini tam ve mükemmel alarak sunması esastır. Bu esasa uygun olarak MiMAR'ın çalışmalarını ifade ettiği belgelerde aranacak asgari koşullar bu STANDART ile belirlenmiştir.

1 BELGELERIN ÇOĞALTILMASI ve SUNULMASI

MIMAR,Hazırladığı çizili ve yazılı belgeleri özenle düzenler ve düzgün, dayanıklı ve içlndekilerin yıpranmasını ve dağılmasını önleyecek dosyalar içerisinde İŞ SAHİBİ'ne sunar.

1-MİMAR'ın hazırladığı yazılı ve çizili belgelerinin çoğaltılması:

MlMAR, hazırladığı çizili ve yazılı belgeleri; en az: 
A:Hazırlık ve Teklif Çalışmaları aşamasında:

- Hazırlık etüdleri Raporunu   2 nüsha 
- Mimarlık Hizmetleri Sözleşmesini   3 nüsha
- Fikir Projesi belgelerini  2 nüsha
- Ön proje belgelerini  2 nüsha

B: Uygulama Projeleri çalışmaları aşamasında:

- Kesin proje belgelerini  2 nüsha 
- Uygulama projesi belgelerini   3 nüsha
- Sistem ve Montaj Detayı Belgelerini   2 nüsha
- İmalat Detayları Belgelerini  2 nüsha
- Teknik Şartname Belgelerini  3 nüsha

C: İhale Aşamasında

- Metraj- Keşif- Maliyet Analizi belgelerini  2 nüsha 
- İhale dosyası belgelerini  2 nüsha
- İhale yapılması belgelerini   

D: Uygulama Denetimi aşamasında

- Mesleki Kontrollük Talimat Belgelerini   3 nüsha 
- Fenni Mesuliyet Talimat Belgelerini  3 nüsha
- Yapıldı Projelerini  2 nüsha
- Kesin Hesapları  3 nüsha
- Kabul ve Teslim aşamasındaki belgeleri   3 nüsha


olarak çoğaltarak İŞ SAHİBİ`ne teslim etmek yükümlülüğündedir.

2- Belgelerin daha fazla sayıda çoğaltılması: İŞ SAHİBİ, herhangi bir nedenle MİMAR'dan yükümlü olduğu nüshadan fazla çoğaltma isterse, bunun karşılığı bedelin % 30 fazlasını MİMAR'a ödemesi durumunda, MlMAR bu belgeleri çoğaltarak İŞ SAHİBİ'ne teslim etmek zorundadır.

3- MIMAR, hazırladığı çoğalttığı belgeleri düzgün ve dayanıklı dosyalar içerisinde teslim eder. Sunuş dosyaları, kapağında, sırtlığında ve üzerinde:

  • İşin (projenin) ismi
  • Proje numarası
  • İŞ SAHİBİ'nin ismi ve adresi
  • MİMAR'ın ismi ve adresi belirtilmelidir.

2. PAFTA BOYUTLARI Mesleki Denetim ve Uygulama Vizesi için M.D.B.na verilen projeler ve yazılı belgelerin tümü A-4 normu (21x29.7 cm) veya katlarının boyutlarında olacaktır. Bilgi için: A0: 84.0 cm 119.2 cm 
A1: 59.4 cm 84.0 cm 
A2: 42.0 cm 59.4 cm 
A3: 29.7 cm 42.0 cm 
A4: 21.0 cm 29.7 cm Pafta boyut standardının sağlanabilmesi için B normu boyutlarında ya da diğer boyutlarda kağıt kullanılmaması tercih edilmelidir.Bizi Takip Edin

Günün Haberler