Yönetmelikler
Ulusal Mimarlık Ödülleri Yönetmeliği

TMMOB Mimarlar Odası adına, Mimar Sinan anısına ülkemizdeki mimarlık faaliyetinin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, mimarlığın kamuoyunun gündeminde bulundurulması, mimarlık ürünlerinin belgelendirilmesi ve güzel sanatların teşvik edilmesi amacıyla, Ulusal Mimarlık Ödülleri yönetmeliğidir.


Uzman Mühendis veya Uzman Mimar Belge Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 22.11.2000 
Resmi Gazete No : 24238 (Asıl)


3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 02.11.1985 
Resmi Gazete No : 18916


İşyeri Temsilcilikleri Yönetmeliği

Mimar Odası Oturum Yönetmeliği

Bu yönetmelik Mimarlar Odasının ve Mimarlar Odası Şubelerinin olağan ve olağanüstü bileşimlerinde oturumların devamınca uygulanması gereken yöntemleri gösterir.


Serbest Mimarlık Hizmetleri Uygulama ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 26.05.2000 
Resmi Gazete No : 24060


Mimarlık Mesleğini Uygulama, Mimarlar Arası Dayanışma, Mimarlık Şeref ve Haysiyetini Koruma Yönetmeliği

Bu yönetmelik, mimarlık mesleğini uygulama, mimarlar arası dayanışma, mimarlık, şeref ve haysiyeti gereği, Mimarlar Odası üyelerinin uymak zorunda oldukları kuralları kapsar.


Mimar Odası Yayın Komitesi Yönetmeliği

Yürürlük Tarihi : 19.04.1987


Mimarlık Mühendislik Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği

Bayındırlık Bakanlığı Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği


Mesleki Denetimde ÇED Yönetmeliği

(Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi)


Mimarlar Odası Yönetmeliği

16-17 Nisan 2004 tarihli 39. Olağan Genel Kurulda kabul edilen ve yürürlüğe giren Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği


Mimalar Odası Komiteler Yönetmeliği

Yürürlük Tarihi : 13.04.1963


Mesleki ve Bilimsel Çalışma Kurulları Yönetmeliği

Yürürlük Tarihi : 30.04.1987


Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelik ekte yer almaktdır. Bilgilerinize.Bizi Takip Edin

Günün Haberler