Kayseri Hakkında

İL'İN KISA TARİHÇESİ 

İlin tarihi Tunç Çağına kadar uzanmaktadır. Kayseri'nin 22 km kuzeydoğusunda yer alan Kültepe'de yapılan kazılar sonucunda elde edilen veriler, yerleşimin ilk Tunç Çağı'nda Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biri olduğu ortaya çıkmıştır. Asurlulardan itibaren ticaret kolonileri çağına giren Kent bu dönemde önemli bir ticaret merkezi haline gelmiş ve bu özelliğini sürekli sürdürmüştür.

Daha sonra Hitit egemenliği altında kalan Kent, İ.Ö. 900 yılında Tabal Krallığı hakimiyetine girmiştir. Kent İ.Ö. 600'lü yıllardan itibaren Perslerin eline geçmiş ve “Mazaka” adını almıştır.

İ.Ö. 334 yılına kadar Perslerin egemenliği altında kalan Kent, bu tarihte Büyük İskender'in yaptığı akınlarla Makedonya'nın eline geçmiştir. Büyük İskender'in ölümü ile ortaya çıkan karışıklıkta, Pers soyluları Kenti sahiplenmiş ve bu bölgede Kapadokya Krallığı'nı kurmuşlardır[1]. Bu dönemde Eusebeia adını alan kent, Roma İmparatorluğu'nun Kapadokya Bölgesine egemen olması ile Caesarea olarak adlandırılmıştır.

Kayseri Kapadokya eyaletinin bir başkenti iken aynı zamanda Hıristiyanlığında bir merkezi haline gelmiş ve 4. yy.ın başlarında tamamen Hıristiyanlaşmıştır [2]. Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesiyle Bizans İmparatorluğu sınırları içerisinde kalan Kent, bu dönemde Sasanlar'ın sürekli akımları sonucu surlarla çevrilmiştir [1]. 7. ve 8. yy'da kısa bir süre Arap Hakimiyetinde kalan Kent, tekrar Bizanslıların eline geçmiştir [1]. Osmanlı İmparatorluğunun Anadolu'da birliği sağlamasına kadar geçen süreçte Selçuklular ve Beylikler dönemini yaşayan Kent, Osmanlı döneminde önemli bir merkez olmuştur [1].

Kayseri, 1924 anayasası ile vilayet olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında 39 500 nüfuslu, harap, küçülmüş, fakirleşmiş bir şehir halini almıştır. 1927 yılında demiryolu hattının şehre ulaşması ile ulaşımda büyük bir gelişme olmuştur.

Kayseri Tayyare fabrikası ile 1935'te Sümerbank Bez Fabrikası'nın kuruluşu, Kayseri'yi bir sanayi şehri yapmıştır, Türkiye'de ilk defa “Sanayi Sitesi” kurulmuş, bir çok özel fabrika ve Kayseri Şeker Fabrikası açılmıştır. Kayseri bugün Orta Anadolu'nun sanayi ve ticaret merkezi olma gururunu taşırken, kültür ve turizm yönünden de büyük atılımlar içindedir.Bizi Takip Edin

Günün Haberler