Şerife Türk Derin Söyleşisi

Ziraat Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar 

Müşteri sorunlarını, ilk kontakta çözüm stratejisi ile ele alıyor ve güvenlik önlemleri ile müşteri memnuniyetini dengede tutmayı hedefliyoruz.

Son bir yıl içerisinde işlem yapan Bireysel müşterilerimizin %72’si şubesiz bankacılık müşterisi. Ödeme İşlemleri, Para Transferleri ve Kredi Kartı İşlemleri internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden en çok gerçekleştirilen işlemler.

Müşterilerimiz güvenlik tercihlerini sektörde standart olarak kullanılan SMS, tek kullanımlık şifre üreten OTP cihazı ya da Ziraat Onay olarak belirleyebilmektedir.

Müşterinin cihazını ona özel hale getiren Ziraat Onay yapımız bulunuyor. Ziraat Onay süreçleri kapsamında, onaylama işlemleri Banka tarafındaki güvenli ortamda gerçekleştiriliyor. Yapılan veri ve onay akışına herhangi bir müdahale yapılamaz. İşlemler cep telefonundan EVET veya HAYIR şeklinde onaylanmakta; herhangi bir şifre üretilmemektedir. Başkaları tarafından kopyalanacak ve kullanılacak bir bilgi bulunmamaktadır. Müşteriye onay ve bildirim mesajları anlık bildirim şeklinde uygulama içi gösterim olarak gelmektedir. Herhangi bir şekilde müdahale edilememekte veya değiştirilememektedir.

Ziraat Bankası olarak büyük ölçekli ve tüm segmentleri içinde barındıran bir müşteri portföyüne hizmet veriyoruz. Bu nedenle dijital gelişmeleri takip ederken temel prensibimiz; müşteriye faydalı olacağı kanıtlanmış teknolojiyi en doğru çözümlerle, en etkin şekilde müşterimizin hizmetine sunmak.

Sektördeki teknolojik gelişmeleri düzenli olarak takip ediyor ve söz konusu bakış açısıyla filtreliyoruz. Gelecek vaat eden teknolojileri takip altına alıyor ve doğru zamanda sistemimize entegre etme doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

HIZLI VE KOLAY İŞLEM YAPMAK

Türkiye’de online bankacılık sistemi gerek yazılım-güvenlik gerekse müşteri odaklılık açısından Avrupa’ya göre daha iyi konumda. Türkiye’nin nüfus dağılımında genç nüfusun yoğun olması bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi.

Özellikle İnternet Bankacılığı güvenliği konusunda Türkiye hem süreç hem de teknolojik açıdan Avrupa’ya göre daha ileri konumda. Bununla beraber ülkemizde yeni fakat çok yüksek bir ivme ile giriş yapmış olan Mobil Bankacılık konusunda düzenlemelerin tamamlanması ile açıklar ve belirsizliklerin de ortadan kaldırılarak bankaların işlemlerini çok daha sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi sağlanabilecektir.

Mobil uygulamamızdan hızlı ve kolay işlem yapılabilmesi ve işlem adımlarının basit olması mobil uygulamamızın beğenilmesinin temel sebepleri olmuştur. Öte yandan mobil uygulamamız üzerinden Şube Sıra Çağrı Sistemi ile bilet alma seçeneği, e-Devlet giriş kapısı uygulamaları vb. çözümlerle hayatın çok daha kolaylaştırılması sağlanmıştır.

Müşteri sorunlarını, ilk kontakta çözüm stratejisi ile ele alıyor ve güvenlik önlemleri ile müşteri memnuniyetini dengede tutmayı hedefliyoruz.

ŞENER ÖZLER ÇOCUK VE MİMARLIK RESİM YARIŞMASI-X

BARIŞ

YARIŞMA KONUSU:

Barış, yaşamın devam edebilmesi için vazgeçilemez bir koşuldur. Kültürel, tarihi ve doğal

değerlerin korunması, insanların mutlu, huzurlu, sağlıklı ve umutlu bir yaşam sürebilmesi

ancak barışın hâkim olduğu, savaşsız bir dünya ile mümkün olabilir. Barış ortamında büyüyen

çocuklar da geleceğe güven içinde, umutla bakabilirler.

Biz de bu bilinçle onuncu kez düzenlediğimiz, Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim

Yarışması'nın konusunu "BARIŞ" olarak belirledik.

Barış içinde ve mutlu bir dünyayı çocuklarımızın pırıl pırıl zihinleri ve rengârenk

kalemlerinden gözlemleyebilmek dileğiyle...

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

 

YARIŞMA KOŞULLARI:

Yarışmaya öğrenim görmekte olan tüm 1. ve 2. kademe İlköğretim ve Ortaokul öğrencileri

katılabilir.(1.-8. sınıf öğrencileri). Öğrenciler yarışmamıza, en çok iki adet resimle

katılabilirler. Katılan ürünler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

B- Boyut ve Teknik:

Resimlerin tekniği serbesttir. Kullanılacak resim kâğıdının boyutu kısa kenarı 35 cm.,

uzun kenarı 50 cm. olmalıdır. Resimler, kenarlarında 5 cm. çerçeve kalacak şekilde

kartonlara (paspartu) yapıştırılmalıdır.

C- Seçim/Ödül:

Her sınıftan 10'ar adet olmak üzere toplam 80 resim seçilecek; bu eser sahiplerine resim araç

gereçleri ve çeşitli kitaplar armağan edilecektir. Bu 80 resim dışında, sergilemeye değer

görülen başka resimler de seçilebilir. Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere özel anı belgesi,

okullarına kültürel katkı belgesi verilecektir. Jüri, Oda'nın da onayını alarak ödül ve

sergilemeye değer resim sayısını yeniden değerlendirebilir.

Resimlerin son teslim tarihi 15 Nisan 2016 Cuma günü saat 17.00'dir. Teslimler TMMOB

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası, Kemankeş Caddesi No: 31

Beyoğlu 34425 İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ya da

kargo ile de yapılabilir. Okullar adına toplu olarak teslim yapılabilecektir. Posta ya da kargo

gönderimlerinde gecikme ihtimaline karşı 0212 251 49 00 (dahili 204) no.lu telefona,

0212 251 94 14 no.lu faksa ya da cocukvemimarlik@mimarist.org adresine e-posta ile

önceden bilgi verilebilir.

Resimlerin arkasına katılan öğrencinin; adı, soyadı, okulu, sınıfı, telefon numarası ile

resmin adı ve tekniği mutlaka yazılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME – SERGİLEME - TELİF:

Sonuçlar, seçici kurulun değerlendirme toplantısının ardından açıklanacak, 22 Nisan 2016

Cuma günü saat 14.00'te, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde

yapılacak ödül töreni ile birlikte sergi açılacaktır. Sergi 22 Nisan-03 Mayıs 2016 tarihleri

arasında açık kalacaktır. Ödül alan 80 resim ile sergilenmek üzere seçilmiş bulunan resimler

bütün haklarıyla Mimarlar Odası'na verilmiş sayılırlar. Mimarlar Odası bu resimleri ve/veya

kopyalarını yayınlarında ve açacağı sergilerde kullanma hakkına sahiptir.

 

ASIL SEÇİCİ KURUL:

Zafer Atmanoğlu

Aysel Durgun

Derya Gençer Erdoğan

Ruhsar Kesenli

Nur Balkır Kuru

Hülya Pekşen Yavuz

Sinan Yıldırım

 

GERİ ALMA:

Ödül alan 80 resim ile sergilemeye değer görülenlerin dışında kalan resimler, 09 Mayıs 2016

tarihinden 10 Haziran 2016 tarihine kadar teslim edildikleri adresten; ödül alan ve

sergilemeye değer görülen resimler ise Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi web

sayfasında yayınlandıktan sonra iade alınabilir. Kargo ile iade isteyen veli ya da kurumlar

kargo bedeli ödenmek kaydıyla resimleri teslim alabilirler. Bu sürede alınmayan resimlerden

Odamız sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve velileri bu şartname

hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Katılımcılara başarılar dileriz.

BAŞVURU:

Hilal DURU

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Karaköy, Kemankeş Cad., No: 31, Beyoğlu 34425 İstanbul,

Tel: (212) 251 49 00 (Dahili: 204) Faks: (212) 251 94 14

cocukvemimarlik@mimarist.org • www.mimarist.org

AİDAT BORCU YAPILANDIRILMASI

SN. ÜYEMİZ AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 23.12.2015 TARİHİ İTİBARIYLA BAŞLAYACAK OLUP, BU ÖDEME KOLAYLIĞINDAN FAYDALANMAK İSTEYEN ÜYELERİN 01.03.2016 TARİHİNE KADAR BİRİKMİŞ AİDAT BORÇ ASILLARINI ÖDEMELERİ HALİNDE GECİKME ZAMMI ALINMAYACAKTIR.AİDAT BORCU BULUNAN ÜYELERİMİZ, DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINI TALEP EDEBİLİRLER.BİLGİNİZE.

TUS VE ŞANTİYE

ÜYELERİMİZ DİKKATİNE, 
02 Haziran 2005 tarih ve 25833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği ile mimarlık hizmetleri ve bu hizmetleri sunmak isteyen üyelerimizin uymakla yükümlü olduğu koşullar düzenlenmiştir. 

Anılan Yönetmelik eki olan “Mimarlar Odası Şantiye Şefliği Hizmetleri Şartnamesi” ve “Mimarlar Odası Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Şartnamesi”nde; Şantiye Şefliği ve Teknik Uygulama Sorumluluğu hizmetlerinin tamamlanması veya istifa edilmesi durumlarında; üye sicil kayıtlarından düşürülmesinin koşulları belirlenmiştir. 

Buna göre; şantiye şefinin sicil kayıtlarında bulunan sorumluluklarının düşülebilmesi için; 
• Şantiye Şefliği hizmetinin tamamlanması durumunda Yapı Kullanma İzin Belgesinin, 
• Şantiye Şefliği sorumluluğu üstlenen mimarın, anılan şartnamede belirtilen istifa koşullarının oluşması durumunda Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilileri ya da Fenni Mesullerle birlikte düzenlenmiş ve idarece onaylanmış Seviye Tespit Tutanağı ve noter onaylı İstifa Belgesinin, 
verilmesi gerekmektedir. (istifanın ilgili Oda Birimi dışında Fenni Mesule ya da Yapı Denetim Kuruluşuna, yapı sahibine ve ilgili idareye bildirilmesi zorunludur) Şantiye şefliği üstlenen üyelerimizce gerekli belgelerin ibrazının ardından sorumluluk ve alan bilgileri sicillerinden düşülür. 

Ayrıca; fenni mesulün sicil kayıtlarında bulunan teknik uygulama sorumluluklarının düşülebilmesi için; 
• Teknik Uygulama Sorumluluğu hizmetinin tamamlanması durumunda Yapı Kullanma İzin Belgesinin, 
• Teknik Uygulama Sorumluluğu üstlenen mimarın, anılan şartnamede belirtilen istifa koşullarının oluşması durumunda idarece onaylanmış Seviye Tespit Tutanağı ve noter onaylı İstifa Belgesinin, 
verilmesi gerekmektedir. (istifanın ilgili Oda Birimi dışında yapı sahibine ve ilgili idareye bildirilmesi zorunludur) Teknik Uygulama Sorumluluğu üstlenen üyelerimizce gerekli belgelerin ibrazının ardından sorumluluk ve alan bilgileri sicillerinden düşülür. 
BİLGİNİZE.

ÜYE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Üyelerimizin dikkatine,

Üye iletişim bilgileri değişen üyelerimizin, bilgilerini en kısa sürede güncellemek için şubemize başvurması önemle rica olunur.

ULUSLARARASI YARIŞMA

Uluslararası Mimarlar Birliği’nin himayesinde Mısır İskenderiye Kütüphanesi tek aşamalı, serbest, uluslararası bir yarışma düzenliyor. “Comprehensive Master Plan and Conceptual Design of the Science City” yarışmasının son kayıt tarihi 15 Mayıs 2016 dır.

 

VALİMİZ SN.ORHAN DÜZGÜN'ÜN ŞUBEMİZİ ZİYARETİ

Kayseri Valimiz Sn.Orhan Düzgün,Mimarlar Odası Kayseri yeni hizmet binamızda,13.dönem şube yönetim kurulumuzu, 11 Nisan Pazartesi günü ziyarete gelmiştir.

Mimarlık Haftası

Mimarlık haftası ile ilgili haber detayı

YARIŞMA

 Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin ev sahipliği yaptığı, Çuhadaroğlu Aliminyum 2016 Öğrenci Proje yarışmasının  konusu "Barışa Kapı: Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi" dir.

Yarışma takvimi ve detaylar için web adresi: http://www.cuhadaroglu.com/SocialResponsibility.aspx  

OFİS ZİYARETİ

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu olarak İnegöl Belediyesi Hizmet Binası mimari proje yarışmasında ödül almaya hak kazanan meslektaşlarımızı ofislerinde ziyaret ederek ,tebriklerimizi ilettik. Başarılarının devamını dileriz.

YARIŞMA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

yarışmaya ilişkin detaylar için web adresi:

http://www.balikesir.bel.tr/duyurular/balikesir-buyuksehir-belediyesi-hizmet-binasi-mimari-proje-yarismasi

son teslim tarihi: 27 Eylül 2016

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA YAŞANAN İNSANLIK DIŞI SALDIRIYI KINIYORUZ

Tüm dünyada ve özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu bölge coğrafyasında yaşanan ve son yıllarda giderek artan çatışmaları, işgalleri, savaş süreçlerini ve vahim boyutlara ulaşan terör olaylarını kaygıyla izlemekteyiz.

2011 yılında Ortadoğu’da başlayan iç savaşların ardından geçen beş yılda; bölge coğrafyasında ve ülkemizde etkin olan şiddet politikaları ve savaş stratejileri; milyonlarca sivilin ölümüne, sakat kalmasına, yaşam çevrelerini terk ederek göç etmelerine sebep olmaktadır. Çatışma ve kayıplara neden olan bu politikaların sonlandırılması ve barışın sağlanması insani ve tarihsel bir sorumluluktur.

28 Haziran 2016 Salı günü İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde yaşanan, Cumhuriyet tarihinde havalimanlarımıza düzenlenmiş olan en ağır terör saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda ise; resmi verilere göre 36 kişi yaşamını yitirmiş, 147 kişi yaralanmıştır.

Yaşam hakkına kast eden insanlık suçu tüm saldırıları kınıyor;  terör, şiddet, çatışma ve savaş süreçlerinin; toplumsal birlikteliği güçlendirecek barışçıl ve akılcı politikalar yoluyla aşılabileceği umudu ve inancımızı; “yaşamın ve barışın” yanında açık tavır aldığımızı vurguluyoruz.

Yoğunlaşarak artan saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygı ile anıyor, ailelerine ve toplumumuza başsağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası

ÖZEL DOĞUŞ KOLEJİ

Sn.Üyemiz, Özel Doğuş Koleji ve Mimarlar Odası Kayseri Şube arasında protokol imzalanmış olup, Kayseri Şubesine kayıtlı üyelerin ve 1. derece yakınlarının; 
*anasınıfı
*ilkokul
*ortaokul
öğrencilerine, yemek,servis ve benzeri hizmetler hariç olmak üzere %30 eğitim ve öğretim indirimi uygulanacaktır. Bilgilerinize

Bakırköy Demirciler Çarşısı ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği(Bakırköy Temsilciliği) tarafından "Bakırköy Demirciler Çarşısı ve Yakın Çevresi" ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI düzenlenmektedir. Yarışma ile ilgili detaylar için web adresi: http://www.mimarlarodasi.org.tr/index.cfm?sayfa=yarisma&sub=detail&bid=97&mid=97&tip=D&Recid=640

2016 MİMARLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

3-4 Ekim 2016 tarihlerinde şubemiz tarafından düzenlenecek olan Mimarlık Haftası Etkinliklerine tüm üyelerimizin katılımlarını bekleriz.

YARIŞMA

Sn.Üyemiz

TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi tarafından  “Kent Yıkımları” adlı fotoğraf yarışması düzenlenmektedir. Yarışma ile ilgili detaylar için web:

http://vanmimod.org.tr/haber/14-kent-yikimlari-fotograf-yarismasi

YARIŞMA

Sn.Üyemiz

TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi tarafından  “Kent Yıkımları” adlı fotoğraf yarışması düzenlenmektedir. Yarışma ile ilgili detaylar için web:

http://vanmimod.org.tr/haber/14-kent-yikimlari-fotograf-yarismasi

2016 MİMARLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ-

SN.Üyelerimiz;
TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Mimarlık Haftası Etkinliğine katılmanızdan onur duyarız.

ETKİNLİK TAKVİMİ:
3 Ekim Pazartesi 
Saat :17.00 – Söyleşi Konuşmacı : Mimar Bülend TUNA
Saat:19.00 – Kokteyl
Yer: Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Hizmet Binası ( Kiçikapı Konağı)
4 Ekim Salı
Saat:18.00 – Sinema Gösterimi 
Film: HABİTAT (IX.Kent ve Mimarlık Film Festivali Belgesel Dalı 1.si) 
Yer: İpeksaray Onay Sinemaları
7 Ekim Cuma
Saat: 15.00 –Konferans 
Konuşmacı: Yrd. Doc.Dr. H.Sencer ERKMAN
Yer: Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şevki Vanlı Konferans Salonu
9 Ekim Pazar
Saat: 11.00 - Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı Protokol Konuşmaları
Mimar Sinan Evinin Gezilmesi Ve Ara Güler Sergisi
Konak Açılışı
Öğle Yemeği
Yer: Ağırnas Kültür Sitesi / Ağırnas Mahallesi

ANTALYA GENÇ MİMARLAR BULUŞMASI

Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlen "11. Uluslar arası Genç Mimarlar Buluşması" 27-28-29-30 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir. Etkinlik için detaylı bilgi için: http://www.gencmimarlarbulusmasi.com

Antalya Kepez Belediyesi 2017 Yılı Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri ve Sergisi

Sn üyemiz,
Antalya Kepez Belediyesi 2017 Yılı Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri ve Sergisi düzenlenmektedir.

Yarışma için detaylı bilgi için : http://www.antmimod.org.tr/2017-yili-turgut-cansever-ulusal-mimarlik-odulleri-ve-sergisi-

SİVİL MİMARİ BELLEK ANKARA 1930-1980 SERGİSİ

Syn Üyelerimiz,
“Sivil Mimari Bellek Ankara Sergisi” Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Doç.Dr. Nuray BAYRAKTAR’ın proje sunumuyla 15 Kasım 2016 Salı günü saat 15:00 açılacaktır.

Tüm üyelerimizin katılımını bekleriz

“B.E.N. Bakırköy: Bakırköy Etkinlik Noktası” ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

Sn Üyelerimiz,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenmekte olan "B.E.N. Bakırköy: Bakırköy Etkinlik Noktası" Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması düzenlenmektedir. Yarışma ile ilgili detaylar için web adresi: http://www.mimarist.org/odadan/5121-b-e-n-bakirkoy-bakirkoy-etkinlik-noktasi-ulusal-ogrenci-mimari-fikir-projesi-yarismasi.html

YALIN MİMARLIK ÖMER SELÇUK BAZ SÖYLEŞİSİ

 Yedidokuz buluşmaları kapsamında, Ömer Selçuk Baz söyleşisi 21.02.2017 Salı günü saat 17.00'de Elektrik Şirketi Salonunda gerçekleşecektir. Katılımlarınızı bekliyoruz. 

YALIN MİMARLIK ÖMER SELÇUK BAZ SÖYLEŞİSİ

 Yedidokuz buluşmaları kapsamında, Ömer Selçuk Baz söyleşisi 21.02.2017 Salı günü saat 17.00'de Elektrik Şirketi Salonunda gerçekleşecektir. Katılımlarınızı bekliyoruz. 

2017 MİMAR SİNAN'I ANMA ETKİNLİĞİ

SN.Üyelerimiz;
"2017 YILI MİMAR SİNAN'I ANMA PROGRAMI" kapsamında ; 
07 Nisan 2017 Cuma Günü Saat 16.30’da Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda Mimar Sinan Ödüllü Erkut Şahinbaş Sergi Ve Söyleşisi ile 21 Nisan 2017 Cuma Günü Saat 16:00 'da Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda Erhan Karaesmen'in Mimar Sinan Konulu Söyleşisi gerçekleşecektir. Tüm üyelerimizin katılımını bekleriz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu İller Bankası, bakanlığın “Şehir 2023” vizyonu çalışmaları kapsamında "Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması" düzenlenmektedir. Yarışma ile ilgili detaylar için web: http://www.mahalletasarim.com/

 

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 2017

Sn. Üyelerimiz

Şantiye Şefliğinin Görev Ve Sorumlulukları Yapı Müteahhitleri Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkındaki Yönetmeliğin 5. Ve 13. Bendi”ne göre; aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin ve işlerin toplamının 30.000m2’yi aşmaması gerekliliğine istinaden ve takibinin yapılması amacıyla;  Şantiye şefliği sorumluluğu alacak üyelerimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden güncel şantiye şefliği dökümü ile başvuru yapmaları için aşağıda maktu dilekçe bulunmaktadır. Bilgilerinize.

İndirmek için tıklayınız

MALATYA HEKİMHAN " MADEN, MEKAN , DOĞA, TARİH" MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ YAZ KAMPI

Mimarlar Hekimhan’da toplandı.

Hekimhan Yaz Kampı hazırlıkları devam ediyor.

Mimarlar,  22-30 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleşecek “Maden, Mekân, Doğa, Tarih” Mimarlık Öğrencileri Yaz Kampı için Hekimhan’da toplandı.

Hekimhan Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen yaz kampı, Mimarlar Odası Adana, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Malatya, Mersin şubeleri tarafından organize ediliyor.

 Yaz kampı hazırlıklarına ilişkin olarak, şube yöneticileri Hekimhan’da yeniden işlevlendirilecek Demir Çelik Tesisleri’nde toplantı yaptı. Yaz kampı hazırlıkları için Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğlu’nun ev sahipliğinde değerler araştırması yapıldı.

 Maden, doğa, tarih, mekân dörtlemesi üzerinden yapılacak yaz kampı için hazırlıkların görüşüldüğü toplantıya Mimarlar Odası Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Baş, Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Eskişehir Şube Başkanı Canan Oytan, Hatay Şube Başkanı Mustafa Özçelik, İzmir Şube Başkanı İbrahim Alpaslan, Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu, Malatya Şube Başkanı Ahmet Şahin, Mersin Şube Başkanı Ömer Sakal ve çok sayıda yönetici ve temsilci katıldı.  

Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları, Başkan Yardımcıları, Fen İşleri Müdürü ve belediye bürokratlarının da katıldığı toplantıda yaz kampı programı netleşirken, alanda yerinde incelemeler yapıldı.

Demir Çelik tesisleri yeniden işlevlendirilecek

 Mimarlık öğrencileri ve diğer disiplinlerinde katılımı ile gerçekleşecek olan yaz kampı, Mimarlar Odası şubelerinin, ilgili üniversitelerin öğretim elemanlarının/öğrencilerinin ve Hekimhan Belediyesi işbirliğinde 8 gün sürecek.

Yaz kampında, yörenin değerlerinin ve potansiyellerinin halkla birlikte, sözlü tarih ve değerler çalışmaları ile Hekimhan’ın taşıdığı cevherlerin mekansallığı, mimarlar, diğer disiplinler ve uzmanlar tarafından gün yüzüne çıkartılacak.

Öğrenciler, belediye tarafından alınan demir çelik tesislerinin yeniden işlevlendirilmesi için Hekimhan’ın turizm potansiyellerini ve değerlerini açığa çıkartacak. Bu çalışmalarla birlikte Hekimhan’ın kültür varlıkları raporları ve tescil fişleri hazırlanacak.

Hekimhan Belediyesi’nin ihtiyaçlarının katılımcı bir yöntemle şekillenmesine olanak sağlanacak yaz kampında mekan üretim sürecinde, belediye, halk, üniversite meslek odaları ve öğrenciler birçok alanda katılımcı proje fikirleri ortaya çıkartacak.

Hekimhan Yaz Okulu’nda” fikir alış-verişi ortamında üretilecek olan planlar ve projeler Hekimhan Belediyesi için mekana dair fikir altyapısını oluşturacak. Bir sonraki aşamada ise belediyece uygulama projelerinin yapılarak kente kazandırılması hedefleniyor. Böylece hem yaz okulu kampında ortaya koyulan emeğin hayata geçirilmesi sağlanacak, hem de Hekimhan Belediyesi’ne mekan üretim sürecinde katılımcı bir yöntemin nasıl şekilleneceği konusunda önemli bir destek sağlanacak.

EKB UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Değerli Üyemiz,

Mimarlar Odası SMGM tarafından yürütülen, "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" nin binalar için zorunlu kıldığı Enerji kimlik Belgesi Sertifika Programları doğrultusunda Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nde 19 Temmuz 2017 Çarşamba Günü "BEP-TR 2 Oryantasyon Eğitimi" verilecektir. Verilecek eğitimle ilgili bilgi ve katılım şartları ile şubemize teslim edilmek üzere katılımcıların doldurması gereken formlar Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından tüm üyelerimize elektronik posta yoluyla iletilmiştir. Eğitime Katılmak isteyen üyelerimizin gerekli belgelerle Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.


SGK MİMAR VE MÜHENDİSLERİN ASGARİ ÜCRETLERİNİ BELİRLEYEN PROTOKOLÜ TEK TARAFLI FESHETTİ

 

Değerli üyemiz,

2012 yılında SGK ve TMMOB arasında imzalanan ve kayıt dışı ekonomiyi engellemenin yanında, ücretli çalışan Mimar ve Mühendislerin işverenlerce SGK'ya iletilen asgari ücretlerinin TMMOB'un belirlediği Mimar ve Mühendis ücretlerinin altında olmamasını güvence altına alan protokol SGK tarafından tek taraflı feshedilmiştir. Detaylı bilgiye ve SGK'ya hitaben hazırlanan hak kaybını önlemek amaçlı talep dilekçesi ekte yer almaktadır. Bilgilerinize.


Bizi Takip Edin

Günün Haberler