Şerife Türk Derin Söyleşisi

Ziraat Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar 

Müşteri sorunlarını, ilk kontakta çözüm stratejisi ile ele alıyor ve güvenlik önlemleri ile müşteri memnuniyetini dengede tutmayı hedefliyoruz.

Son bir yıl içerisinde işlem yapan Bireysel müşterilerimizin %72’si şubesiz bankacılık müşterisi. Ödeme İşlemleri, Para Transferleri ve Kredi Kartı İşlemleri internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden en çok gerçekleştirilen işlemler.

Müşterilerimiz güvenlik tercihlerini sektörde standart olarak kullanılan SMS, tek kullanımlık şifre üreten OTP cihazı ya da Ziraat Onay olarak belirleyebilmektedir.

Müşterinin cihazını ona özel hale getiren Ziraat Onay yapımız bulunuyor. Ziraat Onay süreçleri kapsamında, onaylama işlemleri Banka tarafındaki güvenli ortamda gerçekleştiriliyor. Yapılan veri ve onay akışına herhangi bir müdahale yapılamaz. İşlemler cep telefonundan EVET veya HAYIR şeklinde onaylanmakta; herhangi bir şifre üretilmemektedir. Başkaları tarafından kopyalanacak ve kullanılacak bir bilgi bulunmamaktadır. Müşteriye onay ve bildirim mesajları anlık bildirim şeklinde uygulama içi gösterim olarak gelmektedir. Herhangi bir şekilde müdahale edilememekte veya değiştirilememektedir.

Ziraat Bankası olarak büyük ölçekli ve tüm segmentleri içinde barındıran bir müşteri portföyüne hizmet veriyoruz. Bu nedenle dijital gelişmeleri takip ederken temel prensibimiz; müşteriye faydalı olacağı kanıtlanmış teknolojiyi en doğru çözümlerle, en etkin şekilde müşterimizin hizmetine sunmak.

Sektördeki teknolojik gelişmeleri düzenli olarak takip ediyor ve söz konusu bakış açısıyla filtreliyoruz. Gelecek vaat eden teknolojileri takip altına alıyor ve doğru zamanda sistemimize entegre etme doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

HIZLI VE KOLAY İŞLEM YAPMAK

Türkiye’de online bankacılık sistemi gerek yazılım-güvenlik gerekse müşteri odaklılık açısından Avrupa’ya göre daha iyi konumda. Türkiye’nin nüfus dağılımında genç nüfusun yoğun olması bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi.

Özellikle İnternet Bankacılığı güvenliği konusunda Türkiye hem süreç hem de teknolojik açıdan Avrupa’ya göre daha ileri konumda. Bununla beraber ülkemizde yeni fakat çok yüksek bir ivme ile giriş yapmış olan Mobil Bankacılık konusunda düzenlemelerin tamamlanması ile açıklar ve belirsizliklerin de ortadan kaldırılarak bankaların işlemlerini çok daha sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi sağlanabilecektir.

Mobil uygulamamızdan hızlı ve kolay işlem yapılabilmesi ve işlem adımlarının basit olması mobil uygulamamızın beğenilmesinin temel sebepleri olmuştur. Öte yandan mobil uygulamamız üzerinden Şube Sıra Çağrı Sistemi ile bilet alma seçeneği, e-Devlet giriş kapısı uygulamaları vb. çözümlerle hayatın çok daha kolaylaştırılması sağlanmıştır.

Müşteri sorunlarını, ilk kontakta çözüm stratejisi ile ele alıyor ve güvenlik önlemleri ile müşteri memnuniyetini dengede tutmayı hedefliyoruz.

ŞENER ÖZLER ÇOCUK VE MİMARLIK RESİM YARIŞMASI-X

BARIŞ

YARIŞMA KONUSU:

Barış, yaşamın devam edebilmesi için vazgeçilemez bir koşuldur. Kültürel, tarihi ve doğal

değerlerin korunması, insanların mutlu, huzurlu, sağlıklı ve umutlu bir yaşam sürebilmesi

ancak barışın hâkim olduğu, savaşsız bir dünya ile mümkün olabilir. Barış ortamında büyüyen

çocuklar da geleceğe güven içinde, umutla bakabilirler.

Biz de bu bilinçle onuncu kez düzenlediğimiz, Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim

Yarışması'nın konusunu "BARIŞ" olarak belirledik.

Barış içinde ve mutlu bir dünyayı çocuklarımızın pırıl pırıl zihinleri ve rengârenk

kalemlerinden gözlemleyebilmek dileğiyle...

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

 

YARIŞMA KOŞULLARI:

Yarışmaya öğrenim görmekte olan tüm 1. ve 2. kademe İlköğretim ve Ortaokul öğrencileri

katılabilir.(1.-8. sınıf öğrencileri). Öğrenciler yarışmamıza, en çok iki adet resimle

katılabilirler. Katılan ürünler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

B- Boyut ve Teknik:

Resimlerin tekniği serbesttir. Kullanılacak resim kâğıdının boyutu kısa kenarı 35 cm.,

uzun kenarı 50 cm. olmalıdır. Resimler, kenarlarında 5 cm. çerçeve kalacak şekilde

kartonlara (paspartu) yapıştırılmalıdır.

C- Seçim/Ödül:

Her sınıftan 10'ar adet olmak üzere toplam 80 resim seçilecek; bu eser sahiplerine resim araç

gereçleri ve çeşitli kitaplar armağan edilecektir. Bu 80 resim dışında, sergilemeye değer

görülen başka resimler de seçilebilir. Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere özel anı belgesi,

okullarına kültürel katkı belgesi verilecektir. Jüri, Oda'nın da onayını alarak ödül ve

sergilemeye değer resim sayısını yeniden değerlendirebilir.

Resimlerin son teslim tarihi 15 Nisan 2016 Cuma günü saat 17.00'dir. Teslimler TMMOB

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası, Kemankeş Caddesi No: 31

Beyoğlu 34425 İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ya da

kargo ile de yapılabilir. Okullar adına toplu olarak teslim yapılabilecektir. Posta ya da kargo

gönderimlerinde gecikme ihtimaline karşı 0212 251 49 00 (dahili 204) no.lu telefona,

0212 251 94 14 no.lu faksa ya da cocukvemimarlik@mimarist.org adresine e-posta ile

önceden bilgi verilebilir.

Resimlerin arkasına katılan öğrencinin; adı, soyadı, okulu, sınıfı, telefon numarası ile

resmin adı ve tekniği mutlaka yazılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME – SERGİLEME - TELİF:

Sonuçlar, seçici kurulun değerlendirme toplantısının ardından açıklanacak, 22 Nisan 2016

Cuma günü saat 14.00'te, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde

yapılacak ödül töreni ile birlikte sergi açılacaktır. Sergi 22 Nisan-03 Mayıs 2016 tarihleri

arasında açık kalacaktır. Ödül alan 80 resim ile sergilenmek üzere seçilmiş bulunan resimler

bütün haklarıyla Mimarlar Odası'na verilmiş sayılırlar. Mimarlar Odası bu resimleri ve/veya

kopyalarını yayınlarında ve açacağı sergilerde kullanma hakkına sahiptir.

 

ASIL SEÇİCİ KURUL:

Zafer Atmanoğlu

Aysel Durgun

Derya Gençer Erdoğan

Ruhsar Kesenli

Nur Balkır Kuru

Hülya Pekşen Yavuz

Sinan Yıldırım

 

GERİ ALMA:

Ödül alan 80 resim ile sergilemeye değer görülenlerin dışında kalan resimler, 09 Mayıs 2016

tarihinden 10 Haziran 2016 tarihine kadar teslim edildikleri adresten; ödül alan ve

sergilemeye değer görülen resimler ise Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi web

sayfasında yayınlandıktan sonra iade alınabilir. Kargo ile iade isteyen veli ya da kurumlar

kargo bedeli ödenmek kaydıyla resimleri teslim alabilirler. Bu sürede alınmayan resimlerden

Odamız sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve velileri bu şartname

hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Katılımcılara başarılar dileriz.

BAŞVURU:

Hilal DURU

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Karaköy, Kemankeş Cad., No: 31, Beyoğlu 34425 İstanbul,

Tel: (212) 251 49 00 (Dahili: 204) Faks: (212) 251 94 14

cocukvemimarlik@mimarist.org • www.mimarist.org

AİDAT BORCU YAPILANDIRILMASI

SN. ÜYEMİZ AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 23.12.2015 TARİHİ İTİBARIYLA BAŞLAYACAK OLUP, BU ÖDEME KOLAYLIĞINDAN FAYDALANMAK İSTEYEN ÜYELERİN 01.03.2016 TARİHİNE KADAR BİRİKMİŞ AİDAT BORÇ ASILLARINI ÖDEMELERİ HALİNDE GECİKME ZAMMI ALINMAYACAKTIR.AİDAT BORCU BULUNAN ÜYELERİMİZ, DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINI TALEP EDEBİLİRLER.BİLGİNİZE.

TUS VE ŞANTİYE

ÜYELERİMİZ DİKKATİNE, 
02 Haziran 2005 tarih ve 25833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği ile mimarlık hizmetleri ve bu hizmetleri sunmak isteyen üyelerimizin uymakla yükümlü olduğu koşullar düzenlenmiştir. 

Anılan Yönetmelik eki olan “Mimarlar Odası Şantiye Şefliği Hizmetleri Şartnamesi” ve “Mimarlar Odası Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Şartnamesi”nde; Şantiye Şefliği ve Teknik Uygulama Sorumluluğu hizmetlerinin tamamlanması veya istifa edilmesi durumlarında; üye sicil kayıtlarından düşürülmesinin koşulları belirlenmiştir. 

Buna göre; şantiye şefinin sicil kayıtlarında bulunan sorumluluklarının düşülebilmesi için; 
• Şantiye Şefliği hizmetinin tamamlanması durumunda Yapı Kullanma İzin Belgesinin, 
• Şantiye Şefliği sorumluluğu üstlenen mimarın, anılan şartnamede belirtilen istifa koşullarının oluşması durumunda Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilileri ya da Fenni Mesullerle birlikte düzenlenmiş ve idarece onaylanmış Seviye Tespit Tutanağı ve noter onaylı İstifa Belgesinin, 
verilmesi gerekmektedir. (istifanın ilgili Oda Birimi dışında Fenni Mesule ya da Yapı Denetim Kuruluşuna, yapı sahibine ve ilgili idareye bildirilmesi zorunludur) Şantiye şefliği üstlenen üyelerimizce gerekli belgelerin ibrazının ardından sorumluluk ve alan bilgileri sicillerinden düşülür. 

Ayrıca; fenni mesulün sicil kayıtlarında bulunan teknik uygulama sorumluluklarının düşülebilmesi için; 
• Teknik Uygulama Sorumluluğu hizmetinin tamamlanması durumunda Yapı Kullanma İzin Belgesinin, 
• Teknik Uygulama Sorumluluğu üstlenen mimarın, anılan şartnamede belirtilen istifa koşullarının oluşması durumunda idarece onaylanmış Seviye Tespit Tutanağı ve noter onaylı İstifa Belgesinin, 
verilmesi gerekmektedir. (istifanın ilgili Oda Birimi dışında yapı sahibine ve ilgili idareye bildirilmesi zorunludur) Teknik Uygulama Sorumluluğu üstlenen üyelerimizce gerekli belgelerin ibrazının ardından sorumluluk ve alan bilgileri sicillerinden düşülür. 
BİLGİNİZE.

ÜYE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Üyelerimizin dikkatine,

Üye iletişim bilgileri değişen üyelerimizin, bilgilerini en kısa sürede güncellemek için şubemize başvurması önemle rica olunur.

ULUSLARARASI YARIŞMA

Uluslararası Mimarlar Birliği’nin himayesinde Mısır İskenderiye Kütüphanesi tek aşamalı, serbest, uluslararası bir yarışma düzenliyor. “Comprehensive Master Plan and Conceptual Design of the Science City” yarışmasının son kayıt tarihi 15 Mayıs 2016 dır.

 

VALİMİZ SN.ORHAN DÜZGÜN'ÜN ŞUBEMİZİ ZİYARETİ

Kayseri Valimiz Sn.Orhan Düzgün,Mimarlar Odası Kayseri yeni hizmet binamızda,13.dönem şube yönetim kurulumuzu, 11 Nisan Pazartesi günü ziyarete gelmiştir.

Mimarlık Haftası

Mimarlık haftası ile ilgili haber detayı

YARIŞMA

 Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin ev sahipliği yaptığı, Çuhadaroğlu Aliminyum 2016 Öğrenci Proje yarışmasının  konusu "Barışa Kapı: Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi" dir.

Yarışma takvimi ve detaylar için web adresi: http://www.cuhadaroglu.com/SocialResponsibility.aspx  

OFİS ZİYARETİ

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu olarak İnegöl Belediyesi Hizmet Binası mimari proje yarışmasında ödül almaya hak kazanan meslektaşlarımızı ofislerinde ziyaret ederek ,tebriklerimizi ilettik. Başarılarının devamını dileriz.

YARIŞMA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

yarışmaya ilişkin detaylar için web adresi:

http://www.balikesir.bel.tr/duyurular/balikesir-buyuksehir-belediyesi-hizmet-binasi-mimari-proje-yarismasi

son teslim tarihi: 27 Eylül 2016

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA YAŞANAN İNSANLIK DIŞI SALDIRIYI KINIYORUZ

Tüm dünyada ve özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu bölge coğrafyasında yaşanan ve son yıllarda giderek artan çatışmaları, işgalleri, savaş süreçlerini ve vahim boyutlara ulaşan terör olaylarını kaygıyla izlemekteyiz.

2011 yılında Ortadoğu’da başlayan iç savaşların ardından geçen beş yılda; bölge coğrafyasında ve ülkemizde etkin olan şiddet politikaları ve savaş stratejileri; milyonlarca sivilin ölümüne, sakat kalmasına, yaşam çevrelerini terk ederek göç etmelerine sebep olmaktadır. Çatışma ve kayıplara neden olan bu politikaların sonlandırılması ve barışın sağlanması insani ve tarihsel bir sorumluluktur.

28 Haziran 2016 Salı günü İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde yaşanan, Cumhuriyet tarihinde havalimanlarımıza düzenlenmiş olan en ağır terör saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda ise; resmi verilere göre 36 kişi yaşamını yitirmiş, 147 kişi yaralanmıştır.

Yaşam hakkına kast eden insanlık suçu tüm saldırıları kınıyor;  terör, şiddet, çatışma ve savaş süreçlerinin; toplumsal birlikteliği güçlendirecek barışçıl ve akılcı politikalar yoluyla aşılabileceği umudu ve inancımızı; “yaşamın ve barışın” yanında açık tavır aldığımızı vurguluyoruz.

Yoğunlaşarak artan saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygı ile anıyor, ailelerine ve toplumumuza başsağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası

ÖZEL DOĞUŞ KOLEJİ

Sn.Üyemiz, Özel Doğuş Koleji ve Mimarlar Odası Kayseri Şube arasında protokol imzalanmış olup, Kayseri Şubesine kayıtlı üyelerin ve 1. derece yakınlarının; 
*anasınıfı
*ilkokul
*ortaokul
öğrencilerine, yemek,servis ve benzeri hizmetler hariç olmak üzere %30 eğitim ve öğretim indirimi uygulanacaktır. Bilgilerinize

Bakırköy Demirciler Çarşısı ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği(Bakırköy Temsilciliği) tarafından "Bakırköy Demirciler Çarşısı ve Yakın Çevresi" ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI düzenlenmektedir. Yarışma ile ilgili detaylar için web adresi: http://www.mimarlarodasi.org.tr/index.cfm?sayfa=yarisma&sub=detail&bid=97&mid=97&tip=D&Recid=640

2016 MİMARLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

3-4 Ekim 2016 tarihlerinde şubemiz tarafından düzenlenecek olan Mimarlık Haftası Etkinliklerine tüm üyelerimizin katılımlarını bekleriz.

YARIŞMA

Sn.Üyemiz

TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi tarafından  “Kent Yıkımları” adlı fotoğraf yarışması düzenlenmektedir. Yarışma ile ilgili detaylar için web:

http://vanmimod.org.tr/haber/14-kent-yikimlari-fotograf-yarismasi

YARIŞMA

Sn.Üyemiz

TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi tarafından  “Kent Yıkımları” adlı fotoğraf yarışması düzenlenmektedir. Yarışma ile ilgili detaylar için web:

http://vanmimod.org.tr/haber/14-kent-yikimlari-fotograf-yarismasi

2016 MİMARLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ-

SN.Üyelerimiz;
TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Mimarlık Haftası Etkinliğine katılmanızdan onur duyarız.

ETKİNLİK TAKVİMİ:
3 Ekim Pazartesi 
Saat :17.00 – Söyleşi Konuşmacı : Mimar Bülend TUNA
Saat:19.00 – Kokteyl
Yer: Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Hizmet Binası ( Kiçikapı Konağı)
4 Ekim Salı
Saat:18.00 – Sinema Gösterimi 
Film: HABİTAT (IX.Kent ve Mimarlık Film Festivali Belgesel Dalı 1.si) 
Yer: İpeksaray Onay Sinemaları
7 Ekim Cuma
Saat: 15.00 –Konferans 
Konuşmacı: Yrd. Doc.Dr. H.Sencer ERKMAN
Yer: Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şevki Vanlı Konferans Salonu
9 Ekim Pazar
Saat: 11.00 - Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı Protokol Konuşmaları
Mimar Sinan Evinin Gezilmesi Ve Ara Güler Sergisi
Konak Açılışı
Öğle Yemeği
Yer: Ağırnas Kültür Sitesi / Ağırnas Mahallesi

ANTALYA GENÇ MİMARLAR BULUŞMASI

Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlen "11. Uluslar arası Genç Mimarlar Buluşması" 27-28-29-30 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir. Etkinlik için detaylı bilgi için: http://www.gencmimarlarbulusmasi.com

Antalya Kepez Belediyesi 2017 Yılı Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri ve Sergisi

Sn üyemiz,
Antalya Kepez Belediyesi 2017 Yılı Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri ve Sergisi düzenlenmektedir.

Yarışma için detaylı bilgi için : http://www.antmimod.org.tr/2017-yili-turgut-cansever-ulusal-mimarlik-odulleri-ve-sergisi-

SİVİL MİMARİ BELLEK ANKARA 1930-1980 SERGİSİ

Syn Üyelerimiz,
“Sivil Mimari Bellek Ankara Sergisi” Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Doç.Dr. Nuray BAYRAKTAR’ın proje sunumuyla 15 Kasım 2016 Salı günü saat 15:00 açılacaktır.

Tüm üyelerimizin katılımını bekleriz

“B.E.N. Bakırköy: Bakırköy Etkinlik Noktası” ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

Sn Üyelerimiz,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenmekte olan "B.E.N. Bakırköy: Bakırköy Etkinlik Noktası" Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması düzenlenmektedir. Yarışma ile ilgili detaylar için web adresi: http://www.mimarist.org/odadan/5121-b-e-n-bakirkoy-bakirkoy-etkinlik-noktasi-ulusal-ogrenci-mimari-fikir-projesi-yarismasi.html

YALIN MİMARLIK ÖMER SELÇUK BAZ SÖYLEŞİSİ

 Yedidokuz buluşmaları kapsamında, Ömer Selçuk Baz söyleşisi 21.02.2017 Salı günü saat 17.00'de Elektrik Şirketi Salonunda gerçekleşecektir. Katılımlarınızı bekliyoruz. 

YALIN MİMARLIK ÖMER SELÇUK BAZ SÖYLEŞİSİ

 Yedidokuz buluşmaları kapsamında, Ömer Selçuk Baz söyleşisi 21.02.2017 Salı günü saat 17.00'de Elektrik Şirketi Salonunda gerçekleşecektir. Katılımlarınızı bekliyoruz. 

2017 MİMAR SİNAN'I ANMA ETKİNLİĞİ

SN.Üyelerimiz;
"2017 YILI MİMAR SİNAN'I ANMA PROGRAMI" kapsamında ; 
07 Nisan 2017 Cuma Günü Saat 16.30’da Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda Mimar Sinan Ödüllü Erkut Şahinbaş Sergi Ve Söyleşisi ile 21 Nisan 2017 Cuma Günü Saat 16:00 'da Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda Erhan Karaesmen'in Mimar Sinan Konulu Söyleşisi gerçekleşecektir. Tüm üyelerimizin katılımını bekleriz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu İller Bankası, bakanlığın “Şehir 2023” vizyonu çalışmaları kapsamında "Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması" düzenlenmektedir. Yarışma ile ilgili detaylar için web: http://www.mahalletasarim.com/

 

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 2017

Sn. Üyelerimiz

Şantiye Şefliğinin Görev Ve Sorumlulukları Yapı Müteahhitleri Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkındaki Yönetmeliğin 5. Ve 13. Bendi”ne göre; aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin ve işlerin toplamının 30.000m2’yi aşmaması gerekliliğine istinaden ve takibinin yapılması amacıyla;  Şantiye şefliği sorumluluğu alacak üyelerimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden güncel şantiye şefliği dökümü ile başvuru yapmaları için aşağıda maktu dilekçe bulunmaktadır. Bilgilerinize.

İndirmek için tıklayınız

MALATYA HEKİMHAN " MADEN, MEKAN , DOĞA, TARİH" MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ YAZ KAMPI

Mimarlar Hekimhan’da toplandı.

Hekimhan Yaz Kampı hazırlıkları devam ediyor.

Mimarlar,  22-30 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleşecek “Maden, Mekân, Doğa, Tarih” Mimarlık Öğrencileri Yaz Kampı için Hekimhan’da toplandı.

Hekimhan Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen yaz kampı, Mimarlar Odası Adana, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Malatya, Mersin şubeleri tarafından organize ediliyor.

 Yaz kampı hazırlıklarına ilişkin olarak, şube yöneticileri Hekimhan’da yeniden işlevlendirilecek Demir Çelik Tesisleri’nde toplantı yaptı. Yaz kampı hazırlıkları için Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğlu’nun ev sahipliğinde değerler araştırması yapıldı.

 Maden, doğa, tarih, mekân dörtlemesi üzerinden yapılacak yaz kampı için hazırlıkların görüşüldüğü toplantıya Mimarlar Odası Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Baş, Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Eskişehir Şube Başkanı Canan Oytan, Hatay Şube Başkanı Mustafa Özçelik, İzmir Şube Başkanı İbrahim Alpaslan, Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu, Malatya Şube Başkanı Ahmet Şahin, Mersin Şube Başkanı Ömer Sakal ve çok sayıda yönetici ve temsilci katıldı.  

Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları, Başkan Yardımcıları, Fen İşleri Müdürü ve belediye bürokratlarının da katıldığı toplantıda yaz kampı programı netleşirken, alanda yerinde incelemeler yapıldı.

Demir Çelik tesisleri yeniden işlevlendirilecek

 Mimarlık öğrencileri ve diğer disiplinlerinde katılımı ile gerçekleşecek olan yaz kampı, Mimarlar Odası şubelerinin, ilgili üniversitelerin öğretim elemanlarının/öğrencilerinin ve Hekimhan Belediyesi işbirliğinde 8 gün sürecek.

Yaz kampında, yörenin değerlerinin ve potansiyellerinin halkla birlikte, sözlü tarih ve değerler çalışmaları ile Hekimhan’ın taşıdığı cevherlerin mekansallığı, mimarlar, diğer disiplinler ve uzmanlar tarafından gün yüzüne çıkartılacak.

Öğrenciler, belediye tarafından alınan demir çelik tesislerinin yeniden işlevlendirilmesi için Hekimhan’ın turizm potansiyellerini ve değerlerini açığa çıkartacak. Bu çalışmalarla birlikte Hekimhan’ın kültür varlıkları raporları ve tescil fişleri hazırlanacak.

Hekimhan Belediyesi’nin ihtiyaçlarının katılımcı bir yöntemle şekillenmesine olanak sağlanacak yaz kampında mekan üretim sürecinde, belediye, halk, üniversite meslek odaları ve öğrenciler birçok alanda katılımcı proje fikirleri ortaya çıkartacak.

Hekimhan Yaz Okulu’nda” fikir alış-verişi ortamında üretilecek olan planlar ve projeler Hekimhan Belediyesi için mekana dair fikir altyapısını oluşturacak. Bir sonraki aşamada ise belediyece uygulama projelerinin yapılarak kente kazandırılması hedefleniyor. Böylece hem yaz okulu kampında ortaya koyulan emeğin hayata geçirilmesi sağlanacak, hem de Hekimhan Belediyesi’ne mekan üretim sürecinde katılımcı bir yöntemin nasıl şekilleneceği konusunda önemli bir destek sağlanacak.

EKB UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Değerli Üyemiz,

Mimarlar Odası SMGM tarafından yürütülen, "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" nin binalar için zorunlu kıldığı Enerji kimlik Belgesi Sertifika Programları doğrultusunda Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nde 19 Temmuz 2017 Çarşamba Günü "BEP-TR 2 Oryantasyon Eğitimi" verilecektir. Verilecek eğitimle ilgili bilgi ve katılım şartları ile şubemize teslim edilmek üzere katılımcıların doldurması gereken formlar Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından tüm üyelerimize elektronik posta yoluyla iletilmiştir. Eğitime Katılmak isteyen üyelerimizin gerekli belgelerle Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.


SGK MİMAR VE MÜHENDİSLERİN ASGARİ ÜCRETLERİNİ BELİRLEYEN PROTOKOLÜ TEK TARAFLI FESHETTİ

 

Değerli üyemiz,

2012 yılında SGK ve TMMOB arasında imzalanan ve kayıt dışı ekonomiyi engellemenin yanında, ücretli çalışan Mimar ve Mühendislerin işverenlerce SGK'ya iletilen asgari ücretlerinin TMMOB'un belirlediği Mimar ve Mühendis ücretlerinin altında olmamasını güvence altına alan protokol SGK tarafından tek taraflı feshedilmiştir. Detaylı bilgiye ve SGK'ya hitaben hazırlanan hak kaybını önlemek amaçlı talep dilekçesi ekte yer almaktadır. Bilgilerinize.

HEKİMHAN MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ YAZ KAMPI TAMAMLANDI.

Hekimhan Mimarlık Öğrencileri yaz kampı tamamlandı.

Mimarlar odasına bağlı 11 şube tarafından Malatya Hekimhan’da Hekimhan Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen mimarlık öğrencileri yaz kampı tamamlandı. Yaz kampı süresinde, 32 üniversiteden 42 öğrenci ve akademisyenlerle şube yönetim kurullarının katılımı ile Hekimhan’da birçok alanda çalışmalar yürütüldü.  TMMOB Mimarlar Odası Adana, Ankara, Balıkesir, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir ,Kayseri, Malatya ve Mersin Şubelerinin  organize ettiği yaz kampında, öğrenciler katılımcı ve kolektif üretim süreci içerisinde projeler oluşturarak, Hekimhan halkı ile bütünleştiler.

 

“Heryerde uşaklar Hekimhan için çalışıyor”

Mimarlık öğrencileri, Hekimhan demir çelik tesislerinin yeniden dönüşümü, Hekimhan’ın emek mücadelesindeki tarihsel geçmişi, kültür varlıklarının tespiti ve koruma alanlarının belirlenmesi , sokak sağlıklaştırması , çocuk ve mimarlık çalışmaları, Kommagene krallığı  ve çevre gezileri ile birlikte  9 gün boyunca Hekimhan’da katılımcı bir yöntemle  mimarlık üretim sürecini gerçekleştirdiler.Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinin de katılımcı olduğu atölyelerde, farklı disiplinlerle birlikte üretim süreci içerisinde olan mimarlık öğrencileri, mimarlık eğitiminin eksik bıraktığı alanlara yönelik  ikinci bir eğitim alanı olan Mimarlar Odası kamplarının verimli paylaşımcı ve dayanışmacı olduğunu belirttiler.  Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğlu ve Hekimhanlılar, mimarların, mimarlık öğrencilerinin akademisyenlerin ve 11 şube yöneticilerinin  varlığından mutluluklarını belirtirken,  mimarlık öğrencilerinin karınca gibi çalışmalarını “Heryerde uşaklar Hekimhan için çalışıyor” diyerek ifade ettiler.

 

Hekimhan kaymakamı çalışmaları yerinde inceledi.

Mimarlık öğrencilerinin proje üretim sürecinde kolektif bir bakışla kente şekil veren tüm aktörlerle birlikte bir üretim sürecinin oluşmasını hedefleyen Mimarlar Odası Şube yöneticileri, kamptaki etkinliklere bizzat katılarak öğrenci Oda örgütlülüğünün sürekliliğinin sağlanması konusunda çalışmalarda bulundular. Şube yöneticileri Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğlu birlikte Hekimhan kaymakamı Tunahan Efendioğlu’nu ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi verdiler.  Tunahan Efendioğlu çalışmalardan çok etkilendiğini, Hekimhan için her türlü desteği vereceklerini ifade ederek yurtta öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi.

 

Güz Kampı Arsuz’da yapılacak.

Geceli gündüzlü çalışan öğrencilerle yürütücüler ve yöneticiler, kamp süresince öğrenci yurtlarında kampı yerinde takip eden, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Eskişehir Şube Başkanı Canan Oytan, Gaziantep Şube Başkanı Özgür Girişken, Mersin Şube Başkanı Ömer Sakar,  Hatay Şube Başkanı Mustafa Özçelik, Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu, Malatya Şube Başkanı Ahmet Şahin ve Şube yönetimlerinden Nusret Baş, Namık Kemal Kaya, Sema Uğurlu,  Muteber Osmanpaşaoğlu, Murat Yaşar, Gamze Yıldırım ve birçok üye öğrenci yurdunda konaklarken öğrencilik yıllarını bir kez daha yaşadıklarını ifade ettiler. Şube yöneticileri mimarlık öğrencileri yaz kamplarının öğrenci üyelik ve Mimarlar Odası ilişkilerinde önemli bir çalışma olduğunu, toplumla birlikte kolektif bir çalışmanın yürütülmesinin, sağlıklı kentleşmenin ilişkilenme biçimlerinin öğrencilik dönemlerinde kazanıldığını ifade ederek, yaz ve güz kampları düzenlemeye devam edeceklerini belirttiler. 23-30 Eylül tarihlerinde Arsuz Belediyesi ile birlikte koordine edilen Güz Kampı içinde hazırlıklara başladıklarını da ifade eden Şube yöneticileri Arsuz için başvuruların 1 Eylül de sona ereceğini belirttiler.

 

En büyük teşekkür Mustafa Kemal Atatürk’e…

Mimarlık öğrencileri yaz kampındaki projeler ve fikirler Taşhan’da Hekimhanlılarla buluştu, yapılan çalışmalar detaylı bir şekilde anlatılırken, katılımcılara teşekkür belgesi ve sertifikalar verildi. Şube yöneticileri ve Belediye Başkanı’nın emeği geçenlere teşekkür ettiği törende, en büyük teşekkür Mustafa Kemal Atatürk’e yapıldı. 

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI OTOPARK YÖNETMELİĞİ TASLAĞINI AÇIKLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Otopark Yönetmeliği taslağı ekte yer almaktadır.


ARSUZ /RHOSUS “DENİZ, MEKÂN, DOĞA, TARİH” MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ GÜZ KAMPI

ARSUZ /RHOSUS “DENİZ, MEKÂN, DOĞA, TARİH” MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ GÜZ KAMPI

Mimarlık öğrencilerinin yerinde deneyimleme yöntemiyle mimarlığı paylaşmaları kapsamında, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde katılımcı bir şekilde mekânların, alanların  düzenlenmesi için TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, Ankara Şubesi, Eskişehir Şubesi, Gaziantep Şubesi, Hatay Şubesi, İzmir Şubesi,Kayseri Şubesi ,Mersin Şubesi,Samsun Şubesi ve Van Şubesi  tarafından Hatay’ın  Arsuz  ilçesinde, kıyı şeridinde bulunan Belediye tarafından değerlendirilecek olan TCDD arazisine katılımcı bir yöntemle fikir geliştirilmesi ve Arsuz tarihi merkezinde   koruma ve yaşatma önerilerinin şekillenmesi amacıyla    Arsuz “Deniz, Mekân, Doğa, Tarih” Mimarlık Öğrencileri Güz Kampı düzenlenmektedir.

Arsuz Antik dönemin bir liman kenti olarak tarihte Rhosus, Rhosospolis ve Port panel olarak adlandırılmıştır. Antik çağlardan günümüze deniz doğa mekân ve tarihle gelişen ve ismini sevdiği kadının adından alan gül anlamında bu yerleşimin tarihi ve mekânsal potansiyelinin açığa çıkarılması, kültürünü öğrenme ve yaşama yönelik teknik geziler ve sosyo-kültürel etkinliklerle (forum, söyleşi, atölye çalışmaları, konserler vb.) yürütülecek olan Arsuz/Rhosus “Deniz, Mekân, Doğa, Tarih” Mimarlık Öğrencileri Güz Kampı 23-30Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Arsuz “Deniz, Mekân, Doğa, Tarih” Mimarlık Öğrencileri Güz Kampı’na katılım için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2017’dir. Mimarlık öğrencileri başvurularını kayıtlı oldukları düzenleyici Şubelere yapacaklardır. Kampa katılmaya hak kazanan öğrenciler 11Eylül2017 tarihinde açıklanacaktır.  

Kamp süresince konaklama Arsuz Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Kampa katılım ücretsizdir. Güz kampı kapsamında Arsuz’a gidiş-dönüş ulaşım organizasyonu Şubelerce yapılmayacak olup katılımcılarla Hatay Arsuz’da buluşulacaktır. Kampa katılmak isteyen öğrencilerin ekteki başvuru formunu doldurarak şubemize başvuru yapmaları gerekmektedir.


AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği Değişti

15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırıldı. Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan "ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

 

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜTÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDELER

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

27.10.2016

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

28.07.2017

 

Riskli alanın tespiti

MADDE 5  - (1) Riskli alan;

a) Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair teknik raporu,

 

b) Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri,

 

ihtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.

 

Riskli alanın tespiti

MADDE 5  -

 

 

 

 

b)  Yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

MADDE 6 - (4)  (Değişik:RG-27/10/2016-29870) Lisanslandırma için;

 

b) Talepte bulunan kurum veya kuruluşa göre güncel tarihli ve onaylı olarak; ilgili meslek odasından alınmış işyeri tescil belgesi veya  ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya faaliyet gösterdiği konuya ilişkin belge veya 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan alınan izin belgesinin örneği,

 

 

MADDE 6   - (4)  (Değişik:RG-27/10/2016-29870) Lisanslandırma için;

 

 b) Talepte bulunan kurum veya kuruluşa göre güncel tarihli ve onaylı olarak; ilgili meslek odasından alınmış işyeri tescil belgesi veya  ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya  faaliyet gösterdiği konuya ilişkin belge veya 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan alınan izin belgesinin örneği,

 


AMASYA MERZİFON BELEDİYESİ İŞ VE YAŞAM MERKREZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

AMASYA MERZİFON BELEDİYESİ İŞ VE YAŞAM MERKREZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI İLAN EDİLDİ

11 Ağustos 2017

Yarışmanın Şekli ve Türü

Bu yarışma Merzifon Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak, düzenlenmiştir.

 

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışmanın konusu; İmar Planında tanımlanan yapı adasında ticaret ve yaşam-boyu eğitimi destekleyen karma kullanımlı bir iş ve yaşam merkezinin tasarlanmasıdır. Yarışmaya konu olan alan; Amasya İli Merzifon İlçesi, Harmanlar Mahallesi, Hal Sokak 418. adada bulunan 1 numaralı parseldir.

 

Yarışma Alanı, ilçe merkezinde ana yaya arterine (Hal Sokak) yakınlığı nedeniyle, yoğun kullanılan alışveriş, buluşma-ve dağılma işlevlerinin yer aldığı bir bölgenin yakınında konumlanmaktadır. Alan, şehir merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nın güneyinde, kentsel sit alanı içerisinde bulunan tarihi ve turistik Tuz Pazarı Hamamı’nın kuzeydoğusunda ve PTT binasının güneybatısında, yer almaktadır. Yarışma alanı perakende ticaret alanları ve konut dokusu ile çevrelenmiştir.

 

Mevcut durumda, alanda yer alan İşhanı yapısının, ilçenin değişen ve gelişen gereksinimlerini karşılamadığı düşünülmektedir.  Tasarlanacak olan “İş ve Yaşam Merkezi”nin farklı yaş gruplarının da kullanabileceği, ticari ve sosyal faaliyetleri barındıran ve çevresini zenginleştiren bir merkez olması öngörülmektedir.

 

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

• TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50.00 TL karşılığında “ T.C. Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yarışma takviminde yer alan son tarihe kadar yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta veya faks yoluyla gönderilecektir.

 

Yarışma Takvimi                                           

• Yarışmanın İlanı                                                         11 Ağustos 2017, Cuma

• Son Soru Sorma Tarihi                                             29 Ağustos 2017, Salı

• Soruların Yanıtlarının İlanı                                          4 Eylül 2017, Pazartesi

• Proje Teslim Tarihi (Elden veya Kargo ile)               7 Kasım 2017, Salı, 18.00

• Kargo ile Teslim Alma için Son Tarih                                    9 Kasım 2017, Perşembe, 18.00

• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi                      11 Kasım 2017, Cumartesi

• Sonuçların Açıklanması                                            17 Kasım 2017, Cuma

• Kolokyum ve Ödül Töreni                                         25 Kasım 2017, Cumartesi

 

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları 

Danışman Jüri Üyeleri

Alp KARGI, T.C. Merzifon Belediye Başkanı

Hüseyin ÜNSAL, T.C. Merzifon Belediyesi Eski Belediye Başkanı (1989-1999), 23. Dön. Amasya Mv.

Mustafa ATAK, T.C. Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı

İshak MEMİŞOĞLU, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı

Samet YÜCEL, T.C. Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü

 

Asli Jüri Üyeleri

Derya OKTAY, Prof. Dr., Mimar & Kentsel Tasarımcı (Juri Başkanı)

Feride ÖNAL, Doç. Dr., Mimar

Cem ERÖZÜ, Y. Mimar

Yıldırım GİGİ, Y. Mimar

Hasan ALTINTAŞ, İnşaat Mühendisi

 

Yedek Jüri Üyeleri

Hakan SAĞLAM, Doç. Dr., Mimar

Fatih US, Yrd. Doç. Dr., Mimar

Necmettin KOÇ, İnşaat Mühendisi

 

Raportörler

Serhat ULUBAY, Y.Mimar

R. Fatih ASLAN, İnşaat Mühendisi

Serdar GÜNTÜRKÜN, Peyzaj Mimarı

 

Ödüller ve Ödeme Şekli

•1. Ödül                                    50.000 TL

• 2. Ödül                                               30.000 TL

• 3. Ödül                                               20.000 TL

• Eşdeğer mansiyon                 10.000 TL

• Eşdeğer mansiyon                 10.000 TL

• Eşdeğer mansiyon                 10.000 TL

• Eşdeğer mansiyon                 10.000 TL

• Eşdeğer mansiyon                 10.000 TL

 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

 

İdarenin Adı, Adresi, Telefon, Faks No, E-Posta, Web Adresi

“T.C. Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması” Raportörlüğü

İdarenin Adı                              T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi                                       Sofular Mah. Cumhuriyet Cad. No: 163

05300 Merzifon /AMASYA

Telefon                                     0 358 513 1387 - (1156)

Faks                                         0 358 513 83 29

E – posta                                  destekhizmetleri@merzifon.bel.tr

Belediye web                            www.merzifon.bel.tr

Yarışmanın mail adresi             yarisma@merzifon.bel.tr

RÖNESANS'IN DOĞDUĞU FLORANSA VE TOSKANA BÖLGESİ'NE BİR KEŞİF GEZİSİ...

TMMOB üyelerine açık olan ve 8-13 Kasım 2017 arasında beş gece konaklamalı olarak gerçekleştirilecek gezide Floransa, Pisa, Siena, Bologna, St.Gimignano, Volterra görülecek noktalar arasında yer alıyor. Tarih, sanat, kültür, doğa ve lezzet dolu bu gezide yer almak isteyen mimarlar ve TMMOB üyeleri 20 Ekim 2017 Cuma günü mesai bitimine kadarPronto Tour ile irtibata geçerek kayıtlarını tamamlayabilirler.

Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.


" Foldable Pavilions" Workshop

2017 Mimarlık Haftası Etkinlikleri kapsamında TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve Abdullah Gül Üniversitesi tarafından 27 Eylül - 1 Ekim 2017 tarihleri arasında " Foldable Pavilions" konulu uluslararası öğrenci çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştay için 3. ve 4. sınıf seviyesinde, Kayseri üniversitelerinden toplam 45 öğrencinin katılımı kurgulanmıştır. Çalıştay dili İngilizce olacağından  katılacak olan öğrencilerden iyi seviyede İngilizce bilmeleri beklenmektedir. Çalıştaya katılım için web: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYgZjnVu4rV5acpGaZGtDWzL3OPnkFB0uH76JL4oA7y9a4YQ/viewform  

2017 KENT BULMACASI

2017 Mimarlık Haftası Etkinlikleri kapsamında TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’nin ve Talas Belediyesi’nin işbirliği ile  “Kent Bulmacası 2017”  yarışması düzenlenecektir.  Talas’ın tarihi ve kültürel mekânlarını keşfedilmesi amaçlanan yarışma; 30 Eylül- 1 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşecektir.“Kent Bulmacası 2017” katılmak isteyen üye ve öğrencilerimizin ekteki formu doldurarak şubemize ulaştırmaları gerekmektedir


ARSUZ /RHOSUS “DENİZ, MEKÂN, DOĞA, TARİH” MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ GÜZ KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI

Mimarlık öğrencilerinin yerinde deneyimleme yöntemiyle mimarlığı paylaşmaları kapsamında, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde katılımcı bir şekilde mekânların, alanların  düzenlenmesi için TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, Ankara Şubesi, Eskişehir Şubesi, Gaziantep Şubesi, Hatay Şubesi, İzmir Şubesi, Kayseri Şubesi, Mersin Şubesi, Samsun Şubesi ve Van Şubesi  tarafından Hatay’ın  Arsuz  ilçesinde, kıyı şeridinde bulunan Belediye tarafından değerlendirilecek olan rekreasyon alanına katılımcı bir yöntemle fikir geliştirilmesi ile Arsuz tarihi merkezinde   koruma ve yaşatma önerilerinin şekillenmesi amacıyla düzenlenecek  Arsuz “Deniz, Mekân, Doğa, Tarih” Mimarlık Öğrencileri Güz Kampı ‘nın başvuru sonuçları açıklanmıştır.

Mimarlar Odasına bağlı 10 Şubenin ortaklığında düzenlenecek olan Güz  kampına Türkiye genelinde 37 üniversiteden toplam 183 öğrenci başvurmuştur. Arsuz Antik dönemin bir liman kenti olarak tarihte Rhosus, Rhosospolis ve Port panel olarak adlandırılmıştır. Antik çağlardan günümüze deniz doğa mekân ve tarihle gelişen ve ismini sevdiği kadının adından alan gül anlamında bu yerleşimin tarihi ve mekânsal potansiyelinin açığa çıkarılması, kültürünü öğrenme ve yaşama yönelik teknik geziler ve sosyo-kültürel etkinliklerle (forum, söyleşi, atölye çalışmaları, konserler vb.) yürütülecek olan Arsuz/Rhosus “Deniz, Mekân, Doğa, Tarih” Mimarlık Öğrencileri Güz Kampı 23-30 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Katılıma hak kazanan öğrencilerin tam listesi ekte yer almaktadır.

 Arsuz “Deniz, Mekan, Doğa, Tarih” Mimarlık Öğrencileri Güz Kampı başvurularında Kayseri Şubesinin katılımcı listesi belirlenmiş bulunmaktadır. Güz kampına Kayseri Şubesi  katılımı için asil ve yedek öğrenciler aşağıdaki gibidir;
Asil:
1. Hatice Doğan 
2. Sena Keleş 
3. Kübra Gülhan
4. Furkan Mustafa Şahin
5.Dilara Kayapınar

Yedek:
1. Mahmut Karanfil
2. Refik Buğrahan Er
3. Yusuf Erkan

 

2017 MİMARLIK HAFTASI ETKİNLİĞİ

SN.Üyelerimiz;
TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 2017 Mimarlık Haftası Etkinliğine katılmanızdan onur duyarız.

2017  YILI MİMARLIK HAFTASI  ETKİNLİK PROGRAMI:

•     TMMOB Mimarlar OdasıArsuz;Deniz, Mekan, Doğa Tarih  Mimarlık Öğrencileri Güz Kampı

Tarih: 23 -30 Eylül 2017 

Yer  : Hatay / Arsuz

Foldable Pavilions AGÜ Student Workshop

Tarih: 27 Eylül -1 Ekim 2017 

Yer  : AGÜ Sümer Kampüsü

•  “ Kent Bulmacası Yarışması

Yürütücü: Okan Yılmaz ve Ahenk Yılmaz

Tarih: 30 Eylül -1 Ekim 2017 

Yer  : Talas Belediyesi Önü

•  “Han Tümertekin Söyleşisi

Tarih:  4 Ekim 2017 Çarşamba Günü

Yer  : AGÜ Sümer Kampüsü

Saat  : 16.30

•   Murat Günaydın;Genç Mimarların Çalışma Koşulları/    Sorunları Çalıştayı

Tarih:  6 Ekim 2017 Cuma Günü

Yer  : Radisson Otel Konferans Salonu

Saat  : 10.30

•  “ Karya Yapı Sunum

Tarih:  6 Ekim 2017 Cuma Günü

Yer  : Radisson Otel Konferans Salonu

Saat  : 13.30

•   Murat Günaydın;“Etkili İletişim İle İş Geliştirme Söyleşisi

Tarih:  6 Ekim 2017 Cuma Günü

Yer  : Radisson Blu Otel Konferans Salonu

Saat  : 14.30

•   Gala Yemeği – Mimarlık Balosu

Tarih:  6 Ekim 2017 Cuma Günü

Yer  : Radisson Blu Otel Konferans Salonu

Saat  : 19.30

2017 KENT BULMACASI SONUÇLARI

2017 Mimarlık Haftası kapmasında Talas Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen Kent Bulmacası yarışması finale gelmiştir. Kazanan öğrencilerin ödülleri 2 Ekim Pazartesi günü şube binamızda düzenlenen kokteyl ile verilecektir.

ARSUZ /RHOSUS “DENİZ, MEKÂN, DOĞA, TARİH” MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ GÜZ KAMPI SUNUMU / 2017

Tmmob Mimarlar Odası Adana Şubesi, Ankara Şubesi, Eskişehir Şubesi, Gaziantep Şubesi, Hatay Şubesi, İzmir Şubesi, Kayseri Şubesi, Mersin Şubesi, Samsun Şubesi, Van Şubesi tarafından, Arsuz Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Arsuz Güz kampı, Kıyı düzenlemesi ,kültür varlıkları ve sözlü tarih atölyeleriyle Arsuz'da urettiklerimiz, duslerimiz, gerceklerimiz, izlerimiz temali sunuş, sergi ve ardindan gerçekleştirilen sertifika toreni ile başarıyla tamamlandı.

2017 MİMARLIK HAFTASI / 2 EKİM DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ KUTLAMASI

“2017 Mimarlık Haftası” kapsamında düzenlenen 2 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen “Dünya Mimarlık Günü” kutlaması; Talas Belediye Başkanı Sn. Dr . Mustafa PALANCIOĞLU’nun da katılımı ile şube binamızda gerçekleşmiştir.
Etkinlikte Talas Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen “Kent Bulmacası” öğrenci yarışmasını kazanan:
1. Ekip; Hayrullah Çakır, Efe Duran ve Emre Kocaoğlu’na, 
2. Ekip; Nagehan Bilge, Oğuzhan Türkan ve Hüseyin Erkan’a ve
3. Ekip; Büşra Geçer, Elif Durmuş Ve Nur Betül Bayraktar’a ödülleri verilmiştir.
Ayrıca Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve AGÜ Mimarlık Fakültesi ‘nin ortaklaşa düzenlediği “Foldable Pavilion” öğrenci çalıştayı yürütücüleri Katalonya Politeknik Üniversitesi Araştırmacıları Natalia Torres, Omar Avellaneda ve AGÜ Öğretim Görevlisi Yard.Doç. Valentine Beantini , AGÜ Öğretim Elemanı Mehmet Gören ve Y.Mimar Ayşegül Kıdık ile çalıştay öğrencilerinin sunumu gerçekleşmiştir.

HAN TÜMERTEKİN SÖYLEŞİSİ 2017

2017 Mimarlık Haftası kapsamında Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve AGÜ Mimarlık Fakültesi'nin ortak organizasyonu ile Han Tümertekin " Basitin Karmaşıklığı" konulu söyleşisi 4 Ekim Çarşamba Günü saat 16.30'da Sümer Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleşmiştir.

PROF. DR. H. MURAT GÜNAYDIN ÇALIŞTAY VE SÖYLEŞİSİ

Sn. Üyemiz,
2017 Mimarlık Haftası kapsamında Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından Sn. Prof. Dr. H. Murat Günaydın’ın Bugün( 6 Ekim Cuma) saat:10.30’ da “Genç Mimarların Çalışma Koşulları/ Sorunları “ Çalıştayı ve Saat:13.30’da “Etkili İletişim İle İş Geliştirme ”Söyleşisi
Radisson Blu Otel’in konferans salonunda gerçekleşmiştir. 
Sn. “Prof. Dr. H. Murat Günaydın” için detaylı bilgi web: https://www.youtube.com/watch?v=BlfLAsomYh0&feature=youtu.be

TÜRKİYE MİMARLIK YILLIĞI 2016 SEÇKİSİ SERGİ AÇILIŞI

Sn. Üyelerimiz
Şubemiz işbirliği ile gerçekleşen MOBBIG İletişim Grubu ( Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu) 2017 Güz Buluşması Kapsamında “TÜRKİYE MİMARLIK YILLIĞI 2016 SEÇKİSİ SERGİ AÇILIŞI” 3 Kasım Cuma Günü Saat.18:00'de AGÜ Sümer Kampüsünde gerçekleşecektir. Katılımlarınızı bekleriz.

2018 YILINDA UYGULANACAK ÖDENTİ VE BELGE ÜCRETLERİ HK

2018 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ
Merkez Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2017 tarihli ve 45/29 sayılı kararı ile
1 Ocak 2018–31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.
İlk kayıt ödentisi                                                                               60,- TL
Yıllık üyelik ödentisi (12 x 25,-TL)                                                 300,- TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi                            2.000,- TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi                                 2.000,- TL
Büro Tescil Belgesi ücret                                                               600,- TL
SM / SMB mühürü ücreti                                                                 100,- TL
Kimlik kartı yenileme ücreti                                                              30,- TL

Üye tanıtım belgesi ücreti, şantiye şefliği ve mimari proje bakımından (tadilat-yeni proje) farklılaştırmaya gidilmeksizin mesleki denetim bedelleri 2017 yılı ücretleri geçerlidir. 

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.
Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.
Ayrıca,
Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2018 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.
MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

2018 YILI BÜRO TESCİL HK

Sayın Üyemiz,
2018 Yılı Büro Tescil alacak üyelerimiz için istenen evraklar aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize.
ŞİRKET İÇİN
* vergi levhası fotokopisi 
* 2018 yevmiye defteri kapak sayfası fotokopisi
* kuruluş gazetesinin konu amaç yazan kısmının fotokopisi
* ticaret sicil müdürlüğünden alınan güncel ortaklar pay listesi

(NOT: Ortaklar arasında TMMOB üyesi varsa bağlı oldukları odalarından güncel üye tanıtım belgesi almaları gerekmektedir.)

ŞAHIS İÇİN
*2018 serbest meslek defterinin ön yüzü fotokopisi (NOT: e-defter kullanımına geçen üyelerimiz, e-defter/defter beyan sistemi üzerinden muadil belge alabilmektedir. İlgili belge onay kodlu ve/veya barkodlu belge şeklindedir.)
* vergi levhası fotokopisi

ÜCRET
*yenileme ücreti 600 TL 
*2018 üye aidatı 300 TL 
*ilk çıkarılacak büro tescil belgesi için mühür parası 100 TL

 

GENEL KURUL İLANI

Şubemiz 14. Dönem Genel Kurulu ve Seçim tarihleri aşağıda tarafınıza sunulmuştur;

 • Çoğunluklu Genel Kurul Tarih: i 27 Ocak 2018 Saat 10:00 Şube Binası

 Adres: Tacettin Veli Mah. İnönü Bulvarı No:76/B

 • Çoğunluksuz Genel Kurul Tarihi: 3 Şubat 2018 Saat 10:00 Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu

 Adres: Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulv. No:167 

 

 • Seçim: 04 Şubat 2018 09:00-17:00 saatleri arası Şube Binası

 

MİMARLAR ODASI KAYSERİ ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

 

  

MİMARLAR ODASI KAYSERİ ŞUBE 14. DÖNEM GENEL KURUL

GÜNDEM

 1. Gün (Saat 10:00’da)
 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
 2. Saygı Duruşu
 3. Açılış Konuşması
 4. Çalışma Raporunun Okunması
 5. Çalışma Raporunun Görüşülmesi
 6. Yeni Dönem Çalışmaları Üzerine Görüşmeler
 7. Adayların Belirlenmesi
 8. Dilekler
 9. Kapanış

 

 1. Gün (Saat 09:00-17:00)
 1. Seçimler
 2. Kapanış

Bilgilerinize.

TMMOB Mimarlar Odası XVI. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri

MMOB Mimarlar Odası  XVI. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri

Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı, Odamız tarafından ilk kez 1988 yılında, Mimar Sinan’ın 400. ölüm yıldönümü anısına düzenlendi. 1988’den başlayarak iki yılda bir gerçekleştirilen bu program, Türkiye’deki mimarlık üretiminin ardındaki 30 yılı aşan varlığıyla köklü bir kurumsal destek olmuştur. Odamızın verdiği ödüller ile mimarlığın aslında kültürel bir etkinlik olduğu ve değerlendirme ölçütlerine dayanarak, seçkin olanın sıradan olandan ayrılabileceği kamuoyuna iletilmek istenmektedir. Geçtiğimiz 15 dönemde programa 2483 mimarlık ürünü katılmış, seçkin nitelikleri nedeniyle 185 ürüne ve 51 kişi veya kuruluşa çeşitli dallarda ödül sunulmuştur. Sergiye katılan ürünlerin tümü Ulusal Mimarlık Ödülleri Kataloğu ile ulusal ve uluslararası kamuoyuna ulaştırılarak, çağdaş Türkiye mimarlığının tanıtımına katkı sağlanmaktadır.

 

Son Katılım Tarihi:               2 Mart 2018 Cuma

Seçici Kurul Toplantısı:        22-24 Mart 2018

Ödül Töreni :                        6 Nisan 2018 Cuma, Cermodern, ANKARA

            

 

Sergi Programı:

●      6-13 Nisan 2018  Cermodern, ANKARA

 

●      2 Mayıs-17 Haziran 2018 Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi Sergi Salonu, Karaköy, İSTANBUL 

 

●      1-19 Ekim 2018  Mimarlar Odası İzmir Mimarlık Merkezi, Alsancak, İZMİR

 

 Eposta: ulusalsergi@mo.org.tr  

Ayrıntılı Bilgi: www.mo.org.tr/ulusalsergi

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KAYSERİ İL KOORDİNASYON KURULU BASIN BİLDİRİSİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KAYSERİ İL KOORDİNASYON KURULU BASIN BİLDİRİSİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kayseri İl Koordinasyon Kurulu olarak tüm bileşenlerimiz ve üyelerimizle Devletimizin ve Milletimizin güvenliği ve bekası için, bugünlerde terör birlikteliğine karşı gerçekleştirilen harekata; tarihi boyunca ulaştığı her yere barış ve huzur götüren ordumuzun, askerlerimizin ve Devletimizin, bugün olduğu gibi sonsuza kadar yanındayız. Kalbimiz ve dualarımız kahraman Mehmetçiğimiz ile beraberdir.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası Kayseri Şubesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği

TMMOB Harita Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Kayseri Temsilciliği

TMMOB Metroloji Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği

 

TOL

Bizi Takip Edin

Günün Haberler